Dobrý kurz vzniká rukou dobrého lektora. A dobrý lektor musí mít určité vlastnosti, které musí dát za vznik kvalitních kurzů s dynamikou a efektivitou.

Takový lektor je zprostředkovatelem znalostí z jazyka (morfologie, syntax, konverzace, reálie), jakousi prodlouženou rukou učebnice pro své žáky. Všichni lidé mohou informace z jazykových učebnic přečíst a naučit se je, ale žádají lektora, aby to udělal za ně. Takhle úplně jednoduše to nefunguje – lektor se může pokusit teorii nějak přiblížit a zajistit překlady, ale hlavním studijním médiem je sám student. Ten se zlepšuje samostudiem.

Jaký tedy ten lektor musí být, když už musí být

  • Dobrý lektor by měl být především chápavým člověkem.
  • Dobrý lektor by pro vás měl být kamarádem, který pomůže studentům s jazykovými nesnázemi.
  • Dobrý lektor musí na patřičné úrovni ovládat svůj obor, ale neměl by to být úplně jen teoretik z cizí planety.
  • Dobrý lektor by měl být člověkem otevřeným novým možnostem výuky a zároveň improvizátor.
  • Dobrý lektor musí umět se studenty komunikovat a rozumět jim.
  • Dobrý lektor by měl umět přiznat, že něco v danou chvíli neumí.
  • Dobrý lektor by měl umět odpovědět na většinu vašich teoretických i praktických otázek, a to nejlépe i ve vyučovaném jazyce (v případě kurzů italštiny, tak v italštině).
  • Dobrý lektor by měl umět zažertovat, ale měl by také umět přitvrdit, zjistí-li, že si to situace žádá (špatný lektor je měkký a neudrží vaší pozornost).
  • Dobrý lektor by měl být člověkem nejlépe s bohatými životními a pracovními zkušenostmi, aby se mohl vcítit do pracujících lidí a lépe pochopit jejich potřeby.
  • Dobrý lektor by měl umět nejen vysvětlovat teorii, ale měl by také umět dávat praktické příklady.

Jaká by měla být jazyková a profesní základna nejlepšího lektora

Lektor by měl mít alespoň jednu z následujících jazykových vlastností: studium italštiny na VŠ, popřípadě studium italštiny v zahraničí či na jazykové škole v ČR, nebo eventuálně mít hluboký zájem o jazyk a prodělanou autentickou jazykovou zkušenost v cizím prostředí dané země.

Pokud vybraný lektor prošel kombinací více těchto skutečností, je vysoká pravděpodobnost, že jste narazili na člověka, který vám něco předá. Lektor, který ovládá ještě minimální jednu jazykovou disciplínu – technický překlad či kabinové tlumočení (doprovodné), je výhodou.

Mám zájem o odběr newsletteru