Od 1. 1. 2020 došlo ke spuštění provozu systému eNeschopenky. Přečtěte si, jaké základní informace se vás týkají, ať už jste zaměstnanci, zaměstnavateli nebo pracujete jako OSVČ.

Od nového roku je plně v provozu povinný systém eNeschopenka, který usnadňuje předávání informací o dočasné pracovní neschopnosti mezi čtyřmi subjekty:

  • pojištěnci,
  • lékaři,
  • zaměstnavateli
  • a ČSSZ.

eNeschopenka: Změny týkající se zaměstnanců a OSVČ

S nově zavedeným elektronickým systémem se však mění i celý proces (vystavení neschopenky i způsob vyrozumění zaměstnavatele pracovní neschopnosti). Podívejte se, jak se vás jako zaměstnanců, OSVČ i zaměstnavatelů změny dotknou.

Zaměstnanci

Od 1. 1. 2020 dostanete od lékaře jako zaměstnanec pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (již ne tři díly neschopenky). Po návštěvě lékaře můžete jít rovnou domů, protože již nemusíte v papírové podobě odesílat zaměstnavateli žádná potvrzení o pracovní neschopnosti (např. lístek na peníze).

Další výhodou je, že nemusíte sami žádat o náhradu mzdy a nemocenskou. Podklady za vás vyřídí ošetřující lékař. Peníze pak obdržíte stejným způsobem jako mzdu. Údaje pro výpočet nemocenské zašle váš zaměstnavatel elektronicky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Povinnost hlásit vznik, průběh i ukončení pracovní neschopnosti však zůstává. Stačí však informovat zaměstnavatele o nemoci e-mailem nebo telefonicky. Nadále musíte dodržovat režim a umožnit případné kontroly OSSZ.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Jako OSVČ v případě nemoci obdržíte od lékaře pouze druhý díl průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce – Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Nemusíte zasílat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o nemocenskou. Opět za vás vyřídí tento úkon lékař.

Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny po nemoci ohlásit OSSZ opětovný začátek činnosti pomocí formuláře Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti. Pokud byste tak neučinili, nevyplatí vám poslední dávku nemocenského pojištění! Peníze vám budou zaslány na účet, ze kterého posíláte platby pojistného (příp. adresu trvalého pobytu). Samotné ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) však hlásit již nemusíte.

eneschopenka pracovní neschopnost

eNeschopenka: Změny týkající se zaměstnavatelů

Od 1. 1. 2020, kdy byl zaveden ostrý provoz eNeschopenky se vás jakožto zaměstnavatele týkají následující změny:

  • nemusíte již přijímat podklady od zaměstnanců potřebné k výplatě dávek nemocenského pojištění,
  • po 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance je vaší povinností zaslat elektronicky České správě sociálního zabezpečení přílohu žádosti o dávku s uvedením jeho čísla účtu,
  • po skončení DPN zaměstnance musíte zaslat i hlášení s údaji potřebnými pro stanovení výše poslední dávky nemocenského.

Abyste si mohli ověřit stav DPN pracovníků, můžete prostřednictvím e-portálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifikací. Vznik, trvání i ukončení dočasných pracovních neschopností obdržíte buď do vašich datových schránek, nebo na e-mailové adresy, které uvedete v žádosti.

Doporučujeme vám však zvolit první variantu, kdy získáte o DPN zaměstnanců více informací než v případě druhé možnosti. První notifikace vám do datové schránky přijde v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře.

Chcete-li s eNeschopenkami pracovat ve svém mzdovém či personálním softwaru, můžete využívat služby Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti nebo je můžete stahovat prostřednictvím datových schránek.

Zdroj: cssz.cz

Mám zájem o odběr newsletteru