Další skvělou pomůckou při učení jazyků je překladač celých vět nejen z angličtiny, Deeply. Vyvinula ho samotná univerzita v Cambridge. Podívejte se, jaké funkce nabízí a k čemu slouží.

Funkce překladače Deeply od Univerzity v Cambridge

Sepsali jsme pro vás funkce zatím málo známého překladače Deeply v České republice. Přečtěte si, v čem spočívají jeho výhody. Je možné, že si ho oblíbíte a začnete používat například místo Google translatoru.

Překladač vět a textů

Deeply překládá věty a texty online, avšak často ve větší kvalitě než poskytuje Google translator. Doporučujeme vám vyzkoušet ho a porovnat s překlady Googlu. Text můžete zadat v maximální délce 160 znaků. Nevýhodou je denní limit, který je stanoven na 2 000 znaků. Pokud potřebujete přeložit delší text, musíte počkat do dalšího dne nebo použít jiný překladač.

Slovník

Deeply funguje i jako vícejazyčný slovník. Využít můžete těchto základních variant:

 • anglicko-německé,
 • anglicko-ruské,
 • anglicko-polské,
 • anglicko-francouzské,
 • anglicko-italské,
 • anglicko-španělské,
 • anglicko-portugalské,
 • anglicko-japonské
 • nebo anglicko-indonéské.

Cambridský slovník nabízí i méně tradiční kombinace jako například:

 • anglicko-čínskou,
 • anglicko-arabskou,
 • anglicko-norskou
 • nebo anglicko-thajskou variantu.

slovník z Cambridge

Gramatika

Součástí je i anglická gramatika. Najdete zde výklad a praktické příklady používání slovních druhů. V části Přídavná jména a příslovce se naučíte některé základní výrazy, stupňování přídavných jmen, tvoření vět nebo často používaná slovíčka.

Další sekce je vyhrazena slovům, která se často pletou. Víte, kdy použít příslovce almost a kdy nearly? Víte, jaký je rozdíl mezi slovem advice a advise? Tyto a další výrazy a jejich vysvětlení naleznete v části Snadno zaměnitelná slova.

Díky sekci Podstatná jména, zájmena a determinanty budete vědět, jaká podstatná jména patří mezi počitatelná a jaká mezi nepočitatelná a u kterých lze vytvořit pouze jednotné nebo množné číslo. Dozvíte se, jak používat zájmena v otázkách i oznamovacích větách a jak determinující výrazy (a/an, the, my, some, this apod.).

V další sekci Předložky a částice se dočtete, jak používat ve větách předložky. Pochopíte některé výrazy a zjistíte, kdy se používají jako předložky a kdy jako spojky.

Část Použití angličtiny se týká slovní zásoby. Na praktických příkladech se naučíte slovíčka z geografie, společnosti nebo například událostí.

Sekce Slovesa obsahuje praktické příklady a objasnění jednotlivých typů sloves (can, could, should, would, must atd.), trpného rodu nebo minulého, přítomného i budoucího času. Najdete zde i tabulku nepravidelných sloves.

V poslední části Slova, věty a klauzule se naučíte skladbu vět, jak se tvoří otázky a zápor v angličtině a další témata z gramatiky, která nejsou zahrnuta v předchozích sekcích.

Pokud nepatříte mezi samouky a raději byste docházeli na hodiny nebo studujete ve skupině, máme pro vás jazykové kurzy angličtiny v různých úrovních!

Podívejte se na nabídku

Budeme se na vás těšit!

Mám zájem o odběr newsletteru