Další skvělou pomůckou při učení jazyků je překladač celých vět nejen z angličtiny, Deeply. Vyvinula ho samotná univerzita v Cambridge. Podívejte se, jaké funkce nabízí a k čemu slouží.

Funkce překladače Deeply od Univerzity v Cambridge

Sepsali jsme pro vás funkce zatím v České republice málo známého překladače Deeply od Univerzity v Cambridge. Přečtěte si, v čem spočívají jeho výhody. Je možné, že si ho oblíbíte a začnete používat například místo Google translatoru.

Překladač celých vět a textů

Deeply překládá věty a texty online, avšak často ve větší kvalitě než poskytuje Google translator. Doporučujeme vám vyzkoušet ho a porovnat s překlady Googlu. Text můžete zadat v maximální délce 160 znaků. Nevýhodou je denní limit, který je stanoven na 2 000 znaků. Pokud potřebujete přeložit delší text, musíte počkat do dalšího dne nebo použít jiný překladač.

Slovník

Deeply funguje i jako vícejazyčný slovník. Využít můžete tyto základní varianty:

 • anglicko-německé,
 • anglicko-ruské,
 • anglicko-polské,
 • anglicko-francouzské,
 • anglicko-italské,
 • anglicko-španělské,
 • anglicko-portugalské,
 • anglicko-japonské
 • nebo anglicko-indonéské.

Cambridský slovník nabízí i méně tradiční kombinace jako například:

 • anglicko-čínskou,
 • anglicko-arabskou,
 • anglicko-norskou
 • nebo anglicko-thajskou variantu.

slovník z Cambridge

Gramatika

Součástí je i anglická gramatika. Najdete zde výklad a praktické příklady používání slovních druhů. V části Přídavná jména a příslovce se naučíte některé základní výrazy, stupňování přídavných jmen, tvoření vět nebo často používaná slovíčka.přihlaste se na kurz angličtiny

Další sekce je vyhrazena slovům, která se často pletou. Víte, kdy použít příslovce almost a kdy nearly? Víte, jaký je rozdíl mezi slovem advice a advise? Tyto a další výrazy a jejich vysvětlení naleznete v části Snadno zaměnitelná slova.

Díky sekci Podstatná jména, zájmena a determinanty budete vědět, jaká podstatná jména patří mezi počitatelná a jaká mezi nepočitatelná, a u kterých lze vytvořit pouze jednotné nebo množné číslo. Dozvíte se, jak používat zájmena v otázkách i oznamovacích větách a jak determinující výrazy (a/an, the, my, some, this apod.).

V další sekci Předložky a částice se dočtete, jak používat ve větách předložky. Pochopíte některé výrazy a zjistíte, kdy se používají jako předložky a kdy jako spojky.

Část Použití angličtiny se týká slovní zásoby. Na praktických příkladech se naučíte slovíčka z geografie, společnosti nebo například událostí.

Sekce Slovesa obsahuje praktické příklady a objasnění jednotlivých typů sloves (can, could, should, would, must atd.), trpného rodu nebo minulého, přítomného i budoucího času. Najdete zde i tabulku nepravidelných sloves.

V poslední části Slova, věty a klauzule se naučíte skladbu vět, jak se tvoří otázky a zápor v angličtině a další témata z gramatiky, která nejsou zahrnuta v předchozích sekcích.

Pokud nepatříte mezi samouky a raději byste docházeli na hodiny nebo studujete ve skupině, máme pro vás jazykové kurzy angličtiny v různých úrovních!

přihlaste se na kurz angličtiny

Budeme se na vás těšit!

Mám zájem o odběr newsletteru