Účetnictví poskytuje informace o finanční situaci, hospodářském výsledku, stavu a pohybu hospodářských prostředků organizace za určité časové období. Účetní informace se zpracovávají v rámci právně vymezeného a organizačně uzavřeného celku, který se nazývá účetní jednotka. Účetní jednotky jsou vymezeny v zákoně o účetnictví.

Pro koho jsou důležité výsledky účetnictví?

K interním uživatelům, kteří potřebují informace o účetnictví, tedy hospodaření dané organizace či firmy patří: manažeři, vlastníci a zaměstnanci společnosti. Každá skupina má přitom jiný důvod zájmu o účetní informace.
Vlastníci na základě účetních informací posuzují, jak se zhodnocuje jejich vložený kapitál a podle toho se rozhodují, jestli své prostředky nechají ve firmě nebo budou investovat jinam.

Zaměstnanci usuzují z účetních informací, jakou mají další perspektivu ve firmě, jaký se dá očekávat další vývoj mezd, případně jejich vyplácení.
K externím uživatelům patří věřitelé, odběratelé, konkurenční podniky, vládní orgány pro účely řízení finanční a daňové politiky státu a veřejnost.

Účetnictví slouží i k dalším účelům

Mezi ně patří např. funkce registrační při vedení soustavných zápisů o podnikových jevech, je důkazním prostředkem při vedení sporů, zejména při ochraně a uznání práv ve vztahu dlužník a věřitel, je základním nástrojem při vyměření daňových povinností a hodí se pro řízení podniku, kde lze z účetnictví vyhodnocovat kontrolu stavu majetku a hospodaření. V České republice je nutné vést účetnictví ze zákona v české měně a českém jazyce.

U nás existují dvě účetní soustavy, a to daňová evidence a účetnictví, možná znáte spíše pod název podvojné účetnictví.

Rovněž máme v České republice 2 typy účetnictví, a to finanční účetnictví a manažerské účetnictví.
 

 

 

Připravili jsme pro vás i další videa, kde si podrobněji vysvětlíme pojmy, jako jsou účetní jednotka, účetní období a účetní doklady. Také spolu projdeme aktiva, pasiva a rozvahu.

Pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další díly z oblasti účetnictví, odebírejte náš kanál Orange Academy https://bit.ly/2OuKY7O.

Mám zájem o odběr newsletteru