Česká Národní Banka stahuje z oběhu bankovky, které byly vydané v letech 1995 až 1999. Definitivně končí jejich platnost 1. července 2022. Důvod tohoto kroku je sjednotit jeden vzor bankovek od 100 do 2000 Kč a zjednodušit orientaci nejen pro občany ČR, ale i pro turisty.

Sníží se tím obavy z toho, zda nejsou starší bankovky padělky, protože bude v oběhu pouze jeden platný vzor. V případě, že vám zůstanou zmíněné bankovky po 30. červnu 2022, budete si muset dojít do banky a vyměnit je za nové.

Do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech bankovních institucí, které provádějí pokladní operace a současně také na všech sedmi pobočkách ČNB:

 • Praha – ústředí včetně pobočky peněžní sekce Praha,

 • Brno,

 • Hradec Králové,

 • Ostrava,

 • České Budějovice,

 • Plzeň,

 • Ústí nad Labem.

 Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.

K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto bankovek

 • 100 Kč vzorů 1995 a 1997,

 • 200 Kč vzorů 1996 a 1998,

 • 500 Kč vzorů 1995 a 1997,

 • 1000 Kč vzoru 1996,

 • 2000 Kč vzorů 1996 a 1999.

V oběhu nadále zůstanou následující vzory bankovek

 • 100 Kč vzoru 2018,

 •  200 Kč vzoru 2018,

 • 500 Kč vzoru 2009,

 • 1000 Kč vzoru 2008,

 • 2000 Kč vzoru 2007,

 • 5000 Kč vzorů 1999 a 2009.

Z původních bankovek zůstane v oběhu pouze pětitisícovka, která obíhá jen zřídka a jejich počet je zhruba 6 % ze všech bankovek v oběhu. Jelikož se s nimi neplní bankomaty a lidé se s nimi setkají pouze při výběru většího množství hotovosti v bance, není jejich odstranění z oběhu zatím aktuální.

V ČR obíhá 2, 8 miliardy bankovek a mincí. Jejich hodnota je zhruba 728 miliard korun. Z bankovek je nejvíce v oběhu dvoutisícikorun – 177 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky.

Jak se liší stahované bankovky od těch nových?

Bankovky staršího typu, které se stahují, jsou nejlépe rozpoznatelné šířkou stříbrného proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění. Novější typy bankovek mají proužek širší a jeho barva se mění. Při naklonění probíhá změna z hnědo fialové na zelenou. Dalším rozlišovacím prvkem je samozřejmě rok vydání, který je vyobrazený na lícní straně bankovky.

bankovky

Stahování bankovek a mincí v minulosti

V minulosti došlo ke stažení prvních bankovek již v roce 2001, ČNB stahovala bankovky 1000 a 5000 korun vzoru 1993. Platné byly do 30. června 2001, vyměnitelné v ČNB jsou dodnes. V roce 2007 ukončila ČNB platnost bankovek v hodnotě 50, 100, 200 a 500 korun z roku 1993. O rok později, v roce 2008, skončila platnost bankovky s hodnotou 20 Kč, které byly platné do srpna 2008 a vyměnit je už nelze.

O pár let později, konkrétně v roce 2011, byly z oběhu stahovány dva vzory bankovek s hodnotou 50 Kč. Šlo s nimi platit až do konce března 2011 a vyměnit si je za padesátikorunovou minci bylo možná až do roku 2017. Bankovka, s hodnotou 20 Kč a 50 Kč, se však stala sběratelským předmětem, a i v dnešní době už narostla na hodnotě.

Ochranné prvky bankovek

Vodoznak

Speciální obrázek, který lze vidět proti světlu, Používá se tzv. lokální stupňovitý vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje,

Ochranný proužek s mikrotextem

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru,

Barevná vlákna

Zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm, která jsou nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky,

Soutisková značka

Z jedné strany bankovky je vidět jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá, je kruhová a tvoří ji písmena “ČR”.

Skrytý obrazec

Obrazec je viditelným, až když sklopíme bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky.

Proměnlivá barva

Jedná se o lipový list, který je vytištěn speciální tiskovou barvou, mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Při čelním pohledu je lipový list zlatý, při sklopení bankovky proti světlu se stane list zeleným.

Iridiscentní ochranný pruh

Jedná se o duhově lesklý pruh, který je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je dvoubarevný a zprava vzorovaný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný a při sklopení bankovky proti světlu získává slabý zlatý a fialový nádech s kovovým odleskem.

Mikrotext

Text, který číselně označuje hodnotu bankovky a tvoří konturu velkého hodnotového čísla.

Tip! Zajímáte se o svět čísel? Přihlaste se na kurz účetnictví v Praze, Brně nebo online.Tip!

Mám zájem o odběr newsletteru