Chtěli byste se naučit více cizích jazyků za krátkou dobu, ale připadá vám to nemožné? Nezoufejte! Přichystali jsme pro vás 8 rad polyglotů, kteří vám poradí, jak se učit jazyky rychle a efektivně.

Pokud nevíte, kdo je polyglot, podívejte se nejprve na význam tohoto slova.

Kdo je polyglot?

Polyglot je člověk, který ovládá mnoho cizích jazyků. Většinou se je dokáže naučit ve velmi krátkém čase, ne však díky nadpřirozeným schopnostem, ale díky individuálnímu stylu učení. Ten si také často sám navrhuje.

Nejznámější polygloti

Níže jsme pro vás sepsali krátké příběhy nejznámějších polyglotů o jejich cestě k rychlému a efektivnímu stylu učení se cizích jazyků.

Gavin Roy (alias TadyGavin)

Gavin Roy je 30letý Američan, který se učí česky v USA už více než 3 roky. Češtinu si vybral kvůli svým předkům, které zde má, ale učil se i španělsky a portugalsky. Jeho velkou motivací jsou tisíce fanoušků na YouTube, kde sdílí své zkušenosti zábavnou formou.

Tim Doner

Další Američan, Tim Doner, mluví plynule 10 jazyky (celkem však 23). Začínal s francouzštinou, ve 13 přidal hebrejštinu a ve 14 arabštinu. Pokračoval s ruštinou, perštinou nebo mandarinštinou. Učení jazyků bere jako svůj koníček. Ptáte se, jaká byla jeho motivace? Tim žil v New Yorku, kde potkával Indy, Španěly, Rusy a jiné národnosti. Chtěl s nimi konverzovat v jejich mateřském jazyce a být jim tak blíž.

Benny Lewis

Benny Lewis je další polyglot z Irska, který ovládá kromě své mateřštiny 7 světových jazyků: angličtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, portugalštinu, italštinu a esperanto. Než se však těmito jazyky dokázal dorozumět, měl s jejich učením velké problémy. Pak potkal jednoho muže, který mu poradil, kde dělal celou dobu chybu – nemluvil. Řekl mu, že musí především komunikovat a nebát se dělat chyby! Poté už pro něj žádný jazyk nebyl problém.

Luca Lampariello

Ani Itálii nechybí polygloté. Jedním z nich je Luca Lampariello, který se nacházel v podobné situaci jako Benny. Ve škole mu jazyky nešly a nebavily ho. Ve 13 letech mu však rodiče zaplatili soukromou lektorku angličtiny, která ho naučila především milovat studium cizích jazyků. Díky kombinaci čtení knih, denního sledování filmů a komunikace s lektorkou na týdenní bázi se dokázal domluvit plynule anglicky za 2 roky. V současnosti hovoří 11 světovými jazyky.

Steve Kaufman

Steve Kaufman pochází z Kanady. Do svých 17 let se dorozuměl pouze anglicky, která je jeho mateřštinou. Dnes však ovládá 16 jazyků. I on bojoval ve škole s francouzštinou, a proto si později vytvořil vlastní systém výuky. Jeho rady stejně jako ostatních výše uvedených polyglotů najdete níže.

Pravdou je, že pokud máte cit pro učení se cizích jazyků, jste v jisté výhodě. Dělá-li vám však učení se a pamatování si nových slovíček problémy, tím spíše vás mohou níže uvedené rady inspirovat. Chyba nemusí být ve vás, ale ve špatné metodě učení, kterou používáte.

polyglot jak se učit jazyky

8 rad polyglotů na efektivní a rychlé učení se jazyků

Níže se dočtete, jak se učí jazyky nejznámější polygloti. Poradí vám, jaký přístup a metody zvolit, aby vás jazyk bavil, a postupně jste ho začali dobře ovládat.

1. rada od Gavina: Stanovte si cíl

Podle Gavina je zásadní mít správnou motivaci a stanovit si nějaký vyšší cíl než je pouze zvědavost nebo to, že se vám jazyk líbí. Gavin se rozhodl navštívit Česko, protože chtěl poznat místa, kde žili jeho předci a domluvit se s místními lidmi.

2. rada od Bennyho: Čím více uděláte chyb, tím lépe!

Pokud patříte mezi perfekcionisty a bojíte se dělat chyby před rodilými mluvčími, poslechněte Bennyho a dělejte denně alespoň 200 chyb! Jedině tak se podle něj naučíte jazyk pořádně.

3. rada od Tima: Zkoušejte různé metody

Tim je typickým polyglotem. Učil spoustu jazyků (údajně až 20) a při výuce zkoušel různé metody, protože sám ze začátku nevěděl, jak se má cizí jazyky jako samouk učit. Například hebrejštinu studoval poslechem rapu a následně nahlas vyslovoval naučené texty písniček. Sledoval televizní show a slovní zásobu si rozšiřoval tak, že si zapisoval slovíčka k obrázkům a popisoval tak, co se na nich nachází.

Tip: Podívejte se i na video níže, kde Tim radí, jak překonat jazykovou bariéru!

4. rada od Tima: Učte se zábavnou formou!

Tim doporučuje místo učení se zpaměti z knížek, memorování rozhovorů z filmů nebo vašich oblíbených seriálů, které si budete následně nahlas opakovat. Kromě učení se v kontextu pochytíte i hovorovou angličtinu, kterou se z učebnic nenaučíte a natrénujete si tak i výslovnost.

5. rada od Tima: Pokud můžete, vycestujte do zahraničí!

Abyste si jazyk skutečně procvičili, je důležité komunikovat s rodilými mluvčími. Překonáte-li počáteční ostych, mohou se z cizích lidí vyklubat vaši noví přátelé. Pokud nemáte možnost vycestovat do zahraničí, zkuste navštívit místa, kde se jazykem, který studujete, hojně mluví. Tim komunikuje v cizím jazyce pokaždé, když jde ven do města. Učení tak urychluje a mnohonásobně zefektivňuje. Můžete využít i internetu a procvičit si konverzaci díky známé aplikaci HelloTalk.

6. rada od Luca: Učte se v kontextu a opakujte si slovní zásobu v praxi

Učte se slovní zásobu v kontextu, tzn. například pomocí myšlenkových map, ve které si zaznamenáte hlavní téma a k němu související slovíčka. Kromě nich zapisujte i často používané fráze. Slovní zásobu si můžete zopakovat i v každodenním životě například tím, že budete pojmenovávat nahlas předměty kolem vás nebo říkat (klidně i sami sobě), jakým činnostem se právě věnujete.

7. rada od Steva: Vytvořte si vlastní systém

Polyglot Steve doporučuje vytvořit si vlastní systém, který vám bude při výuce vyhovovat. Jestliže nerozumíte dostatečně filmům, knížkám apod., nastudujte si dostatečně slovní zásobu k tématu (opět zábavnou formou) a poté se ke sledování nebo čtení vraťte.

8. rada od Steva: Poslouchejte nahrávky s přepisy

Pokud s cizím jazykem začínáte, poslouchejte krátké nahrávky (v délce max. 30 sekund). Následně si přečtěte jejich přepis a tento proces několikrát zopakujte.

Ať už se chystáte stát českým polyglotem nebo ne, věříme, že vám rady od těch světových v učení se cizích jazyků pomohou!

Chcete se naučit německy bez chyb a rychle? Podívejte se na video od Orange Academy, kde vám ukážeme pár tipů, jak na to!

Mám zájem o odběr newsletteru