213. Adresář

Předchozí Následující

Obsah kurzu

Celková délka kurzu: 76:21 hod

Přivítaní

Základy účetnitcví

Aktiva a pasiva

Rozvaha

Zápis hospodářských operací

Náklady a výnosy

Zásoby

Daň z příjmu

Dlouhodobý majetek

Provozní zálohy

Kurzové rozdíly

Mzdy

Časové rozlišení

Rozdělení zisku hospodářského výsledku v novém účetním období

Komplexní příklad

Paušální výdaje

DPH

Zápočtový test

Procvičující příklady

Daňová evidence - úvod

Peněžní deník

Silniční daň

DPH v daňové evidenci

Sociální a zdravotní pojištění

Komplexní příklady na DPH

Daňové přiznání a přehledy soc. a zdrav.poj.

Účetnictví v programu MONEY S3

Účetnictví v programu POHODA

Daňová evidence v programu POHODA