Kurz Účetnictví a daňová evidence s využitím PC online

Pro koho je kurz určen:

  • Je vhodný pro úplné začátečníky bez znalostí či praxe.
  • Pro všechny, kteří mají zkušenosti s účetnictvím, chtějí si svoje znalosti rozšířit nebo si je zopakovat.

V kurzu se naučíte:

  • Kurz Účetnictví online je koncipován tak, aby i úplný začátečník byl schopen pochopit podstatu účetnictví (podvojného) a jeho principy, jako jsou podvojnost a souvztažnost.
  • Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky, až po účetní uzávěrku.
  • Kurz je zaměřen na velké množství praktických příkladů, aby si posluchač mohl látku zažít.
  • Kurzem provádí pan Marian Mario Artych, který vyučuje prezenční kurzy Účetnictví a daňové evidence pro Orange Academy od roku 2009. Díky jeho odbornosti a snaze co nejsrozumitelněji látku vysvětlit, získává od studentů výborné hodnocení. Účetnictví se dlouhodobě věnuje i prakticky – vlastní účetní společnost MARIO ECONOM s.r.o., tedy nevysvětluje jen nudnou teorii, ale převážně jak funguje účetnictví v praxi.
  • Ke kurzu dostanete tištěnou učebnici Účetnictví v hodnotě 600 Kč.
  • Po dokončení online kurzu obdržíte Certifikát o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Celková délka kurzu: 72:8 hod

Přivítaní 0:18

Základy účetnitcví 1:14:18

Aktiva a pasiva 1:14:05

Rozvaha 2:00:20

Zápis hospodářských operací 4:34:59

Náklady a výnosy 2:37:42

Zásoby 8:34:30

Daň z příjmu 2:55:14

Dlouhodobý majetek 4:28:55

Provozní zálohy 1:59:16

Kurzové rozdíly 1:7:02

Mzdy 1:44:02

Časové rozlišení 1:10:09

Rozdělení zisku hospodářského výsledku v novém účetním období 28:15

Komplexní příklad 5:7:15

Paušální výdaje 24:14

DPH 1:21:57

Zápočtový test 53:36

Procvičující příklady 3:41:35

Neziskové organizace 4:3:38

Změny v daňové soustavě v roce 2024 58:54

Zásoby a dlouhodobý majetek v roce 2024 30:02

Daňová evidence - úvod 7:07

Peněžní deník 2:9:00

Silniční daň 1:19:42

DPH v daňové evidenci 2:3:35

Sociální a zdravotní pojištění 53:05

Komplexní příklady na DPH 1:41:07

Daňové přiznání a přehledy soc. a zdrav.poj. 3:00:33

Účetnictví v programu MONEY S3 1:51:36

Účetnictví v programu POHODA 5:10:28

Daňová evidence v programu POHODA 2:42:02