Kurz Účetnictví a daňová evidence s využitím PC online

Pro koho je kurz určen:

  • Je vhodný pro úplné začátečníky bez znalostí či praxe.
  • Pro všechny, kteří mají zkušenosti s účetnictvím, chtějí si svoje znalosti rozšířit nebo si je zopakovat.

V kurzu se naučíte:

  • Kurz Účetnictví online je koncipován tak, aby i úplný začátečník byl schopen pochopit podstatu účetnictví (podvojného) a jeho principy, jako jsou podvojnost a souvztažnost.
  • Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky, až po účetní uzávěrku.
  • Kurz je zaměřen na velké množství praktických příkladů, aby si posluchač mohl látku zažít.
  • Kurzem provádí pan Marian Mario Artych, který vyučuje prezenční kurzy Účetnictví a daňové evidence pro Orange Academy od roku 2009. Díky jeho odbornosti a snaze co nejsrozumitelněji látku vysvětlit, získává od studentů výborné hodnocení. Účetnictví se dlouhodobě věnuje i prakticky – vlastní účetní společnost MARIO ECONOM s.r.o., tedy nevysvětluje jen nudnou teorii, ale převážně jak funguje účetnictví v praxi.

Obsah kurzu

Celková délka kurzu: 76:21 hod

Přivítaní

Základy účetnitcví

Aktiva a pasiva

Rozvaha

Zápis hospodářských operací

Náklady a výnosy

Zásoby

Daň z příjmu

Dlouhodobý majetek

Provozní zálohy

Kurzové rozdíly

Mzdy

Časové rozlišení

Rozdělení zisku hospodářského výsledku v novém účetním období

Komplexní příklad

Paušální výdaje

DPH

Zápočtový test

Procvičující příklady

Daňová evidence - úvod

Peněžní deník

Silniční daň

DPH v daňové evidenci

Sociální a zdravotní pojištění

Komplexní příklady na DPH

Daňové přiznání a přehledy soc. a zdrav.poj.

Účetnictví v programu MONEY S3

Účetnictví v programu POHODA

Daňová evidence v programu POHODA