Kurz Grafologie nejen pro personalisty a manažery

Pro koho je kurz určen:

 • Je určený pracovníkům HR, manažerům, personalistům a zájemcům o základy grafologie
 • Seznámíte se s nástroji osobnostní diagnostiky, s vlastnostmi a charakterem jedince na základě jeho písemných materiálů.

Výuka kurzu

Využití poznatků v praxi:

 • V rámci náboru a výběru nových zaměstnanců
 • V personální práci manažerů - vedení a řízení
 • Při poskytování osobního poradenství
 • Při řešení partnerských vztahů

Lektorka: Mgr. Eva Vacková

Od roku 2011 pracuje jako personální konzultant, lektor HR a personalista. Má praktické zkušenosti s vytvářením a organizací AC a DC, při kterých využívá projektivní metody a rozbory písma. Poskytuje osobní poradenství při výběru vhodného zaměstnání a profesní kariéře. Certifikát grafologa získala po dvouletém studiu.

Osnova kurzu

 • 1. Historie a současnost grafologie
 • 2. Orientace v problematice: Co z písma můžeme vyčíst a co z písma neurčíme
 • 3. Temperament – 4 klasické typy popsané Hyppokratem ve 4.stol.př.n.l.
 • 4. Projektivní metody – součást rozboru písma
 • 5. Písmo jako symbol, archetyp, vrstvové modely hlubinné psychologie, poznání sama sebe
 • 6. Dojem z písmového obrazu, výrazu písma
 • 7. Pohyb v písmu (projev dynamiky osobnosti), forma písma (projev sociokulturních hodnost a norem-sebeprezentace), rytmus písma (integrovanost vědomí a nevědomí)
 • 8. Měřitelné a popsatelné znaky a jejich význam:
  • • Druhy vázání: úhel, girlanda, arkáda, nitka, dvojoblouk
  • • Velikost – vyvození významů malého a velkého písma
  • • Sklon, šířka (poměr mezi extroverzí a introverzí, sebeovládání), těsnost, tlak, (vitalita, ostrost), těstovitost, spojitost
  • Pravidelnost (psychická stabilita), rychlost, členitost (organizační a systematické schopnosti, sociabilita), řádky (nálady, mentální stabilita), okraje–estetická a kulturní hodnota, dynamičnost)
  • • Zjednodušení a obohacení písma
  • • Délkové rozdíly, zdůraznění zón - projekce motivů a zájmů
  • Horní zóna: zaměření na činnost, duchovnost, intelekt, fantazie
  • Střední zóna: sebevědomí, sociální vztahy, prožívání reality
  • Dolní zóna: zaměření na JÁ, pudovost, tělesnost, materialismus
  • Úvodní a koncové tahy, číslice (finanční, materiální svět), adresa (pisatel v širších sociálních vztazích)
  • Podpis: pečeť osobnosti, sebepojetí
 • 9. Změníme-li styl našeho písma změníme i svou osobnost?
 • 10. Závěrečné shrnutí, diskuse. Splnil seminář/kurz vaše očekávání?

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.