Kurz Německý jazyk – pokročilí Pohořelice

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy německého jazyka přibližně na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na další etapu k úrovni B2.

Motivace:

Kurz je vyučován metodou EFFEKTIVES DEUTSCH ®, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

Garantka kurzu německýho jazyka Mgr. Iveta Damborská

Výuka němčiny online

  • Ke každé učebnici získáte přístup do online e-learningu, a to zcela zdarma.
  • Najdete zde všechny probrané lekce, které si můžete poslechnout v podání německých rodilých mluvčích. Pokud budete na lekci chybět, nic Vám neunikne. Navíc si nahrávky můžete kdykoli opakovaně poslouchat, a tak si více zažít nová probíraná slovíčka a fráze.
  • Nová slovíčka můžete nejen poslouchat ve větách, ale také si je aktivně procvičovat. Vše je řízeno automatickou inteligencí, která zjistí, jaké slovíčka Vám dělají největší problémy a ty Vám nabízí na procvičení tak dlouho, dokud slovíčko nenapíšete správně. Při procvičování podporujeme také vizuální a auditivní paměť, proto jsou obrázky a správná výslovnost samozřejmostí.
  • Pokud máte rádi gramatická cvičení, užijete si v online e-learningu 8 typů cvičení.
  • Nezapomněli jsme ani na psanou němčinu, kterou si procvičíte formou diktátů namluvených německými rodilými mluvčími.
  • Jsme Vám stále blíž i prostřednictvím videí.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na polovinu cesty mezi úrovněmi B1 a B2 Společného evropského rámce pro jazyky, z našich učebnic proberou přibližně úrovně 6, možná začátek úrovně 7.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti němčinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem němčiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro pokročilé se budete učit minulé časy vybraných nepravidelných sloves, trpný rod, dvojité spojky, infinitiv s ZU, podmiňovací věty, rekce sloves aj. To vše zasazené do vhodných témat tak, že ani nepoznáte, že jste si osvojili novou gramatiku.

Proberete slovní zásobu k tématům, jako jsou nová práce, počítače, život dříve, reálie německy mluvících zemí, důkladnější popis věcí, aktivity na podzim a v zimě, média atd.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Pohořelice26. 9. 2024 - 23. 1. 2025 Délka: 17 dní Rozvrh: 16:00 - 17:50 (Čt)17 dní 16:00 - 17:50
Čt
5100 Kčobjednat
Pohořelice26. 9. 2024 - 26. 6. 2025 Délka: 34 dní Rozvrh: 16:00 - 17:50 (Čt)34 dní 16:00 - 17:50
Čt
9100 Kčobjednat

Adresa školy
Brněnská 2, Pohořelice 691 23

Mapa

Kontaktní osoba
Mgr. Sylvie Balážová
plus
tel. 776 026 593