Kurz Německý jazyk – pokročilí

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy německého jazyka přibližně na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na další etapu k úrovni B2.

Kurz je vyučován metodou EFFEKTIVES DEUTSCH ®, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

Výuka němčiny. Výuka němčiny

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla německá věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají stále častěji komunikační cvičení zaměřená na témata z předchozích lekcí, ale i na témata vztahující se k právě probírané slovní zásobě, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora. Studenti se učí sami definovat různá slova, aby byli schopni v případě nutnosti kterékoliv slovo opsat a dorozumět se.

Jazykový kurz německého jazyka Jazykový kurz německého jazyka.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit německy od první minuty. Vlastně vše bude probíhat v němčině, a to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace s lektorem, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem německy a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effektives Deutsch®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout v Orange E-learningu. Tam si můžete dále procvičovat slovní zásobu i psaní, a to vše s nahrávkami různých rodilých mluvčích.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na polovinu cesty mezi úrovněmi B1 a B2 Společného evropského rámce pro jazyky, z našich učebnic proberou přibližně úrovně 6, možná začátek úrovně 7.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti němčinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem němčiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro pokročilé se budete učit minulé časy vybraných nepravidelných sloves, trpný rod, dvojité spojky, infinitiv s ZU, podmiňovací věty, rekce sloves aj. To vše zasazené do vhodných témat tak, že ani nepoznáte, že jste si osvojili novou gramatiku.

Proberete slovní zásobu k tématům, jako jsou nová práce, počítače, život dříve, reálie německy mluvících zemí, důkladnější popis věcí, aktivity na podzim a v zimě, média atd.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Pohořelice26. 8. - 6. 9. 201910 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
2490 Kčobjednat
Znojmo26. 8. - 30. 8. 20195 dní 10:00 - 14:30
Po, Út, St, Čt, Pá
2490 Kčobjednat
Znojmo26. 8. - 6. 9. 201910 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
2490 Kčobjednat
Pohořelice26. 8. - 30. 8. 20195 dní 10:00 - 14:30
Po, Út, St, Čt, Pá
2490 Kčobjednat
Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, napište nám na info, nebo zavolejte na 511 119 990.