Kurz Německý jazyk – pokročilí 2

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy německého jazyka přibližně na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na další etapu k úrovni B2.

Kurz je vyučován metodou EFFEKTIVES DEUTSCH ®, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

Garantka kurzu německýho jazyka Mgr. Iveta Damborská

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla německá věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají stále častěji komunikační cvičení zaměřená na témata z předchozích lekcí, ale i na témata vztahující se k právě probírané slovní zásobě, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora. Studenti se učí sami definovat různá slova, aby byli schopni v případě nutnosti kterékoliv slovo opsat a dorozumět se.

Jazykový kurz německého jazyka Jazykový kurz německého jazyka.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit německy od první minuty. Vlastně vše bude probíhat v němčině, a to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace s lektorem, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem německy a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effektives Deutsch®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout v Orange E-learningu. Tam si můžete dále procvičovat slovní zásobu i psaní, a to vše s nahrávkami různých rodilých mluvčích.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na polovinu cesty mezi úrovněmi B1 a B2 Společného evropského rámce pro jazyky, z našich učebnic proberou přibližně úrovně 8, možná začátek úrovně 9.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti němčinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem němčiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Brno23. 9. 2019 - 15. 6. 202034 dní 16:00 - 17:50
Po
7990 Kčobjednat
Brno23. 9. 2019 - 3. 2. 202017 dní 16:00 - 17:50
Po
4490 Kčobjednat
Pohořelice23. 9. 2019 - 15. 6. 202034 dní 16:00 - 17:50
Po
7990 Kčobjednat
Znojmo23. 9. 2019 - 15. 6. 202034 dní 18:20 - 20:10
Po
7990 Kčobjednat
Pohořelice23. 9. 2019 - 3. 2. 202017 dní 16:00 - 17:50
Po
4490 Kčobjednat
Znojmo23. 9. 2019 - 3. 2. 202017 dní 18:20 - 20:10
Po
4490 Kčobjednat
Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, napište nám na info, nebo zavolejte na 511 119 990.