Recenze studentů - REKVALIFIKAČNÍ KURZ Personalistika Online

Celkové hodnocení kurzu:
4.92/5
celkem 388 hodnocení

Garantka kurzu Personalistika Ing. Romana Hubáčková

Názory účastníků kurzu pro

Líbila se mi organizace kurzů, vynikající přístup lektorky Mgr. Šárky Novotné, vždy nám trpělivě a s úsměvem předala to nejlepší z oboru, ve kterém je opravdová profesionálka. Byla naším pozitivním leadrem a my se vždy těšili na sobotní společná setkání. Díky za její energii, pohodovou atmosféru ve třídě, odbornost, přístup a další nasměrování do personalistiky. rovněž cením organizaci závěrečné zkoušky a profesionální zkušební komisi.

Jana A., Brno 5/5

Přístup lektorek a jejich kvalifikace a schopnost učit. Cením si velmi přátelského a lidského přístupu k učení, ale zároveň jasně zřejmé znalosti oboru. Příklady z praxe jsou největším přínosem podle mě. Kurz je vhodný jak pro laiky, tak pro lidi z oboru.

Dominica J., Praha 5/5

Oceňuji přístup lektorky, snaha o vysvětlení, provázela nás celým kurzem s ochotou, důkladně probraní někdy nelehkých témat, bohaté praktické procvičování na požádání.

Šárka Š., České Budějovice 5/5

Líbilo se mi, že lektorka byla zároveň personalistka z oboru - uváděla tedy mnoho informací ze své praxe. Přínosem byl pro mě celý kurz, jelikož jsem pracovala pouze ve školství a neměla jsem žádné informace a znalosti z personalistiky.

Iva J., Plzeň 4.5/5

Největší přínos pro mě mělo vlastně všechno, protože je pro mě personalistika úplně novým oborem. Na školení se mi líbilo, že lektorka byla odborně vybavená, ke školení kurzu a měla patřičné zkušenosti z praxe, že mnohé věci realizovala i prakticky.

Tomáš F., Praha 5/5

Kvalifikovaný lektor, odborník z praxe se spoustou příkladů a zkušeností "ze života". Ukázky smluv a dokumentů z praxe (nejen teoretické vzory a náležitosti "podle učebnice"). Líbí se mi nápad s možností opakování učiva formou e-learningu.

Jitka M., Zlín 5/5

Jsem ráda, že kurz obsahoval mnoho oblastí z oboru personalistiky. Oceňuji především výklad paní lektorky, její příklady z praxe a především její užitečné rad pro nás do budoucna. Byla velmi vstřícná i v případě, když bylo zapotřebí poradit i mimo hodiny kurzu.

Nelli B., Brno 5/5

paní Petra je jedním slovem skvělá, super rétor, "nudná" teorie byla prokládána praxí, případovými studiemi

Adéla M., Jihlava 5/5

odborné znalosti lektorů, příklady z praxe, příklady na PC, opakování předchozí látky, vynikající zpracování skript kurz byl opravdu přínosem, znalosti převádím do praxe. Dostala jsem ucelený přehled na tuto oblast a i získala představu o tom, že bych se v personalistice chtěla více specializovat na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Děkuji

Monika K., Olomouc 5/5

Líbila se mi přátelská atmosféra v jejímž duchu se kurz nesl. Lektorka vždy vše ochotně vysvětlila a uváděla hodně příkladů z praxe, což mi vyhovovalo.

Petra B., Brno 4.5/5

Osobnost paní lektorky. Vše se snažila podat lidsky, z pohledu jak normálního člověka tak lektora. Snažila se i překládat řeč zákona do lidštiny.

Martin V., Jihlava 5/5

- vysoká profesní úroveň paní lektorky - odbornost - lidský přístup, hloubku vysvětlení dané problematiky - ochota + emailová komunikace - vždy vše zodpovězeno - kurz doporučuji absolvovat pod jejím vedením i pro ty, co s touto problematikou snad nikdy nepřišli do styku - "ukázky" z praxe

Markéta Š., Ostrava 5/5

Nejvíce se mi líbil přístup paní lektorky Pavlíny, která nás mnohé naučila příklady z praxe. Je to velice milá lektorka s lidským přístupem, která své profesi velmi dobře rozumí, jak se říká, je to člověk na správném místě.

Lucie S., Ostrava 5/5

Obsah školení ve spojení se skvělou lektorkou, která má široký záběr a znalosti z více odvětví. Přínosem pro mě bylo, všechno, nemám zkušenosti s personalistikou. Vzbudilo to ve mně zájem dál na sobě pracovat a prohloubit znalosti.

Sylvie G., Zlín 5/5

Energie a zapálení vyučujícího, ochota vše srozumitelně vysvětlit. Praktické příklady ze života vyučující v oblasti personalistiky.

Zuzana Z., Valašské Meziříčí 5/5

Líbilo se mi, že přednáší odbornik z praxe, takže není přednášena pouze teorie

Jana P., Plzeň 5/5

-přístup -ochota lektora -výklad lektora -největším přínosem bylo prohloubení zkušeností a dobrouzdání do nových vod, které v budoucnosti určitě ráda využiji. Personalistika je velmi zajímavá oblast, věřím, že se vaším prostřednictvím lépe uplatním na trhu práce.

Gabriela G., Hradec Králové 5/5

Líbila se mi celkově naše skupina, bylo nás šest a dobře se nám pracovalo. Lektorka Markéta Kalousková byla výborná, vždy poradila a mohli jsme se vžít i do praxe.

Petra K., Praha 5/5

Nejvíce se mi líbila pestrost informací a největší přínos spatřuji v tom, že mne tento kurz přinese do budoucna lépe placenou práci.

Jitka K., Praha 5/5

Přínosem určitě byli zkušenosti školitelek z praxe, byly velmi příjemné a uvedly nás do personalistiky jak jen mohly. Velice děkuji

Vladimíra M., Brno 5/5

školení je velmi praktické a do hloubky, přínos určitě pro mě má a velký, využiji to v zaměstnání, kde jsem od července na pracovní pozici personalisty

Jana M., Praha 5/5

Kurz naprosto splnil má očekávání ohledně znalostí práce personalisty. V praxi mi to moc pomohlo, kurz bych doporučila všem, kdo si chce udělat ucelený přehled o personalistice

Klára V., Praha 5/5

lidský přístup lektora z praxe, největší přínos pro mě je seznámení se a vlastnictví zákoníku práce, oceňuji i učebnici jako bibli Personalistiky

Petr V., Zlín 4.5/5

Nejvíce se mi líbilo, to že obě lektorky byly ochotné a dokázaly vše vysvětlit a uváděly příklady z praxe, příručka je krásně srozumitelně napsaná

Martina H., Liberec 5/5

líbila se mi obsáhlost kurzu a praktické příklady lektorek. Dověděla jsem se spoustu informací a díky praktickým příkladům si danou problematiku dokážu lépe představit. Oceňuji také skripta, které určitě využiji i při zaměstnání.

Lucie V., Brno 5/5

velký přínos pro tento kurz jsou lektorky, mají skvělou zkušenost v oboru, materiály a e-learning byly fajn, jen znění písemného testu bylo dost odlišné

Petra W., Brno 5/5

Velmi oceňuji kvality lektorky paní Janíkové, její praktické zkušenosti... Největším přínosem je upevnění mým znalostí, že administrativu ve firmě vedu dobře :-). Mohla jsem se poradit, s čím jsem si nebyla tak jistá.

Marta M., Brno 5/5

Dobrá atmosféra na kurzu a příjemné prostředí, přátelský vztah mezi účastníky. Místo konání, organizace kurzu, příprava lektorky, neformální atmosféra, tematická náplň.

Ludmila P., Praha 4.5/5

Perfektní místo a spojení. Nejlepší lektorka. Hodně jsem se naučila.

Natálie S., Praha 5/5

Praktické ukázky od lektorky a příklady z praxe.

Dana S., Ústí nad Labem 5/5

Skvělá lektorka, velmi užitečné příklady z praxe, kurz byl velmi zajímavý a přínosný. Moc děkuji paní lektorce :)

Petra S., Hradec Králové 5/5

Líbila se mi forma kurzu v Hradci Králové - skvělá lektorka sl.Kadlecová. Hodně jsem si ujasnila zákoník práce. Skvělý přístup, skvělý přístup, skvělá atmosféra (i díky ostatním zájemcům v kurzu).

Soňa M., Hradec Králové 5/5

Výběr lektorky - její praktické zkušenosti, příklady z praxe, připravenost, výborný způsob komunikace s námi ... Paní Potůčková prostě byla super !!

Jana B., Praha 5/5

Ochota lektorky nám s čímkoliv pomoct (i mimo vyučování). Její odborné znalosti jsou vynikající. Působí velice mile a přátelsky. Tento kurz pro mě byl radostí.

Petr M., Praha 5/5

- dobře a výstižně zpracované skripta na kurz - organizace kurzu (časový harmonogram) - lektorka s praxí (obohacení o informace z praxe

Markéta D., Praha 5/5

Nejvyšší přínos byl seznámení se s personálními procesy. Mohla jsem porovnat teorii a praxi v mém zaměstnání. Zjistila jsem, že procesy v naší organizaci máme nastaveny správně. Nejvíce se mi líbily praktické úkoly a workshopy.

Kateřina P., Brno 5/5

Nejvíce se mi líbil celkový přístup paní lektorky, která nám uváděla především příklady z praxe, což pro mě mělo určitě ten největší přínos.

Eva Z., Brno 5/5

Provázané s praxí, lektorka přednášela spoustu zkušeností a případů z praxe, zodpověděla všechny dotazy, dávala rady.

Žaneta M., Brno 5/5

Lektorka pí. Merunková byla velice příjemná a vždy na všechny naše otázky odpověděla. Chtěla jsem se vzdělat v oblasti a zdokonalit znalosti.

Barbora K., Jihlava 5/5

- celkový pohled na personalistiku - definice jednotlivých pojmů - pojmenování a upřesnění termínu a útvaru, které běžné( a automaticky) vykonávám, aniž bych o tom věděla, do které personalistiky patří

Jaroslava D., Hradec Králové 4.5/5

Vyhovovalo mi místo, učebna, učebnice i podklady. Lektor byl vždy ochotný a připraven odpovědět naše otázky.

Drahuše F., Hradec Králové 5/5

Výběr lektora, přístup,zvolená forma prezentací lektorky, její poznatky z praxe nám uměla předat v přijatelné a pochopitelné formě

Jana R., Praha 5/5

Perfektní příprava lektora, praktické otázky, profesionalita, velká praxe lektorky, dokonalý přístup lektorky - Aneta Topičová

Katerina H., Praha 5/5

Největším plusem byla lektorka Aneta, která byla po celou dobu skvělá! Její odbornost a praxi přenášela do hodin, což bylo velmi přínosné.

Marie V., Praha 5/5

Malá skupina lidí. Osobní přístup lektorky. Výborné znalosti lektorky z praxe - uvádění příkladů

Renata Č., Praha 5/5

Účast lektorky Markéty na kurzech v Praze - byla ochotná uvádět příklady ze své praxe, svoje poznatky,... určitě možnost diskuze s lektorkami, příklady z jiných praxí

Veronika D., Praha 5/5

Největší přínost je paní lektorka Lenka Pašková, naprosto skvělý odborník a člověk na svém místě.

Monika K., Ostrava 5/5

- největší přínos - získání nových znalostí a prohloubení stávajících znalosti v oblasti personalistiky - profesionální přístup lektorky, paní T. Tyburcové

Jana P., Plzeň 5/5

Lektor - široké osobní zkušenost, znalost z praxe, schpnost srozumitelně vysvětlit a ukázat na příkladech

Pavla Č., Ústí nad Labem 5/5

- příklady z praxe - rozhled, jak to funguje v jiných org. - Zákoník práce - prošli jsme si jej a probrali - situace - pohovory (modeling)

Lucie C., Olomouc 5/5

- lektorka - kolektiv - případy z praxe - do kurzu jsem chodila moc ráda, lektorka byla velmi ochotná a profesionální

Jana M., Ostrava 5/5

Libil se mi obsah, e-learning, způsob výkladu. Jednání lektora k nám kurzistům bylo velmi vstřícné a pomohlo mi zbavit se strachu se ptát.

Barbora A., Hradec Králové 5/5

Líbil se mi školitel s dostatečnou praxí, příklady k tématům, dobře připravená skripta i Powerpoint prezentace, dobře formulované otázky v e-learningu.

Martina P., Hradec Králové 4.5/5

Líbily se mi znalosti lektora, přednášky byly z velké části z praxe, velice dobře se to pamatovalo

Pavla V., Hradec Králové 5/5

Školení se mi celkově líbilo, dalo mi celkový vhled do problematiky personalistiky. Přínos pro mě mělo školení jako celek.

Hana K., Praha 5/5

Výborní lektoři, oceňuji zejména Mgr. Potůčkovou. Přínosem pro mne byl komplexní pohled na personalistiku, odměňování a související témata.

Gabriela P., Hradec Králové 5/5

Praktické ukázky mělo největší přínos

Jana B., Brno 5/5

Příjemná a trpělivá lektorka, ochotná odpovídat jakkoliv na dotazu, prověřování nabytých znalostí, příklady z praxe.

Olga Š., Olomouc 5/5

lektoři s praxí, osobitý přístup, možnost konzultace vzájemných nápadů a problémů z praxe, ochota lektorů zodpovídat na otázky

Gabriela V., Ostrava 5/5

přístup lektora, celý kurz byl pro mě velký přínos, hodně mi dal a ráda budu pokračovat v personalistice (najitím práce v personálním oddělení)

Pavlína Š., Jihlava 5/5

líbily se mi praktické příklady od školitelky v rámci její praxe, možnost komunikace a zpětné vazby od lektorky. Osobní přístup, e-learning

Lucie K., Plzeň 5/5

Líbila se mi znalost a celkový přehled znalostí lektorky, komunikace s lektorkou na vysoké úrovni.

Martina H., Plzeň 5/5

Dobrá kvalita, rozumná cena, vhodný časový rozsah, velmi dobré lektorky, na nichž bylo poznat, že mají zkušenosti v oboru, vždy připravené a ochotné i mailové komunikace

Roman L., Liberec 5/5

Spojení teorie a praxe, poznáte jak to funguje u zaměstnavatele, ujištění kam bych chtěla směřovat

Tereza O., Liberec 5/5

otevřená diskuze při školení, orientace v dané oblasti, možnost uplatnění na trhu práce, prosperující zaměstnání s možností neustále se vzdělávat

Vendelína H., Hradec Králové 4.5/5

výklad lektorek, velká znalost z praxe, velký přínos: BOZP, pracovně právní vztahy, vzdělávání velké poděkování lektorkám

Lucie M., Brno 5/5

přístup školitelů - přátelský, laskavý, díky tomu vznikla pohodová atmosféra a kolektiv se spřátelil, velký příval informací z oboru, který byl pro mne neznámý

Barbora J., Ostrava 5/5

provázání témat a příklady z praxe, obě školitelky v Brně podávaly látku jasně a přijatelnou formou

Luisa D., Brno 5/5

Super lektorka, vše podrobně vysvětlila, někdy bylo nutné i vysvětlit opakovaně a vůbec nevadilo. Učební materiály připravily téměř perfektně na závěrečnou zkoušku.

Tereza K., Plzeň 5/5

Způsob prezentace p. Tyburcové, zmiňování zkušeností z praxe ze svého života, zároveň i způsob školení paní Vítkové, ochota vše jasně vysvětlit

Iveta T., Plzeň 5/5

Přístup lektorky

Markéta T., Brno 4/5

Vše - rozšíření znalostí.

Lenka L., Brno 5/5

Marcela J., Brno 5/5

Praktické zkušenosti lektora

Tereza S., Brno 3.5/5

Přátelská atmosféra, příjemný kolektiv, přínost v seznamení s novými trendy v HR procesech, přínost poznatk z podnikatelské sféry a nadnárodních korporací.

Jana K., Brno 5/5

Interaktivní přístup lektorky, možnost ukázek AC a podíl na řešení různých úkolů, kterých se zúčastnili všichni. = týmová spolupráce. Na všem měla obrovský podíl paní lektorka a bavilo mě to.

Pavla S., Brno 5/5

Přístup lektorky, praktické informace (z praxe). Praktické úkoly (příp. studie, ac)

Soňa D., Brno 3.5/5

Metody vzdělávání

Petra K., Ostrava 5/5

Ukázky z praxe a další příklady a vyprávění paní lektorky. Dodané materiály.

Veronika T., Ostrava 5/5

Nejvíce si mi líbil přednes paní lektorky, praktické příklady a její osobní přístup.

Iva V., Ostrava 5/5

Příjemná lektorka nezabívající se zbytečnými detaily. Odkaz na web k získání potřebných info.

Monika Č., Ostrava 5/5

Praktické zaměření, rozsah výuky. Materiály ke studiu. Srozumitelný výklad.

Radka F., Ostrava 5/5

Získání informace, rozšíření obzoru, uvtvrezní ve výběru oboru, který jsem si vybrala

Kateřina V., Praha 5/5

Přínos, informace. Lektor byl vždy připravený.

Kristýna Ž., Praha 5/5

Nejvíc se mi líbila paní školitelka, prostory výuky a zpracované prezentace + líbilo se mi, že školitelka dávala příklady z praxe.

Dominika L., Hradec Králové 5/5

Ladislava Š., Hradec Králové 5/5

Lektorka měla skvělý, přátelský přístup. Obsah kurzu je komplexní, postihuje všechny oblasti personalistiky a tomu jsou uzpůsobená i skripta.

Daniela Z., Hradec Králové 5/5

Koplexnost

Ladislava H., Hradec Králové 5/5

Praktické zkušenosti lektora

Libuše F., Ostrava 5/5

Velký přínos spatřuji ve zkušenostech z praxe - díky lektorce.

Jarmila N., Ostrava 5/5

Líbíl se mi přístup lektorky. Byla ochotná se vším pomoct i mimo hodiny kurzu.

Andrea K., Ostrava 5/5

Praktické příklady, odborné znalosti lektorky

Hana K., Olomouc 4.5/5

Perfektní prezentace lektorky kurzu

Gabriela P., Olomouc 5/5

Nemám přípomínky. Přínosem je rozšíření vědomostí.

Milana C., Olomouc 5/5

Milá paní lektorka

Martina B., Jihlava 5/5

Vstřícnost pí.lektorky Meruňkové, debaty, diskuze, případová studie

Helena K., Jihlava 5/5

Nejvíce se mi líbil přístup lektorky, vše vysvětlila. Má bohaté zkušenosti, které aplikovala na vybrané téma. Prostory

Markéta B., Jihlava 5/5

Lektorka - praktické zkušenosti a materiály, které s sebou přinesla. Její výuka a vedení kurzu.

Šárka L., Liberec 5/5

Nejvíce se mi líbila paní lektorka Eva Vacková - lektorka plná zkušeností a vědomostí.

Denisa Z., Liberec 5/5

Lektorka byla příjemná, mílá, sdělovala praktické informace. Byla nápomocná. Úroveň informací kurzu byla dobrá.

Barbora M., Liberec 4.5/5

Oceňuji podobu, kterou tomu lektorka dala. Pomohla rozhodně zkušenosti a praktické rady lektora.

Marie P., Praha 5/5

Lektorka.

Ivana M., Praha 5/5

Příklady z praxe.

Dominika F., Praha 5/5

Prostory, kvalitní lektor.

Hana K., Praha 5/5

Skvělá lektorka, krásné prostory. Líbilo se mi seznámení a komplexní zaučení personalistiky.

Andrea K., Praha 5/5

Nejvíc se mi líbilo, jak Aneta vedla kurz. Bylo to zajímavé a poutavé.

Jana Z., Praha 4.5/5

Valerie K., Ústí nad Labem 5/5

Hana V., Ústí nad Labem 5/5

Přístup lektorky a její zkušenost z praxe na pozici personalistiky.

Petra V., Ústí nad Labem 4.5/5

Jsem spokojená. Slečna lektorka super, vše vysvětlila, pomohla - prostě úžasná.

Jiřina D., Ústí nad Labem 5/5

Přínos školení budu schopná posoudit v budoucnosti. Lektorka byla velice příjemná a vždy ochotná zodpovědět jakýkoliv dotaz.

Petra T., České Budějovice 4.5/5

Užitečné informace, které využiji v praxi. Líbil se mi přístup paní lektorky, vždy nám uměla poradit.

Markéta V., Plzeň 5/5

Pracovní zkušenosti paní lektorky a kolegů - praktické situace a příklady.

Tomáš V., Plzeň 5/5

Aktivní, příjemný přístup lektorky. Vstřícné jednání, ochota. Hodně příkladů z praxe.

Gabriela L., Hradec Králové 5/5

Praktické ukázky např. pohovor, AC.

Monika H., Praha 5/5

Velice dobrá příprava na hodinu a znalost lektorky. Praktické příklady během lekcí. Ukázky z praxe.

Martina P., Praha 5/5

Praktické příklady lektorky z práce personalistiky. Forma výuky praktickými cvičeními, nejen příklady.

Michaela K., Praha 5/5

Vstřícnost a ochota zaměstnanců OA. Aktivní a pozitivní přístup paní lektorky! => perfektní.

Janina S., Ostrava 5/5

Odbornost lektorky.

Lucie D., Liberec 5/5

Komunikační způsob, posloupnost a vstřícnost lektorky.

Josef V., Zlín 5/5

Přístup lektora. Připravenost ppt od lektorky. Obsah pptlektorčiných.

Gabriela Š., Valašské Meziříčí 5/5

- přínosné a dostupné matateriály- ZP, dodatkové listy - osobnost lektora!! perfektní, ochotná, se smyslem pro humor, odborná úroveň, respekt k účastníkům, lidová - kolektiv - praktické cvičení v průběhu kurzu - přípravná odbornost p. Damborského + úroveň

Tereza B., Valašské Meziříčí 5/5

Přístup lektorky

Petra C., Valašské Meziříčí 5/5

Paní lektorka vysvětlila všechny otázky.

Jiřina Z., Jihlava 4.5/5

Největším přínosem byla lektorka. Profesionálka.

Pavla P., Jihlava 5/5

Školení skvělé, spousta novch poznatků pro stávající práci.

Eva F., Jihlava 5/5

Líbily se mi praktické výklady.

Zdeněk M., Jihlava 5/5

Zjistila jsem nové poznatky o personalistice, která mě zajímá, zjistila jsem , jak to funguje teoreticky , v praxi

Petra S., Hradec Králové 5/5

Největší přínost byla lektorka

Markéta Ž., Praha 5/5

Lektorka - její zkušenosti, výklad, odbornost

Liana M., Praha 5/5

- vysoká úroveň odbornost lektorky - přátelská atmosféra ve třídě - osobnost lektorky

Vladana P., Praha 5/5

Práce lektorky

Lenka K., Praha 5/5

Líbil se mi nejvíce kolektiv, co se sešel. A největší přínos pro mne měly zkušenosti z praxe, které vyprávěla lektorka i kolegyně.

Eva P., Praha 4/5

Jana M., Liberec 4.5/5

Osobní přístup lektora, praktické zkušenosti

Taťána V., Brno 5/5

Odbornost lektorky. Nové zdroje.

Kateřina P., Brno 5/5

Výborna lektorka, skvělá prezentace a výklad, velmi dobré zpracované studijní materiály.

Tereza J., Brno 5/5

Přátelská atmosféra Ochotná lektorka Příklady z praxe

Jiří H., Brno 5/5

Nejvíc se mi líbila lektorka. Přínos - doplnila jsem si více znalosti z praxe aktuálnímu studiu, kde mi to chybí.

Andrea J., Ostrava 5/5

Přístup školitelky byl vynikající, velmi příjemný s dostatkem příkladů z praxe

Blanka K., Ostrava 5/5

- ochota a odborné úroveň lektorky - praktické příklady lektorky a ostatních - neformální atmosféra

Lenka V., Ostrava 5/5

Výborný přístup paní lektorky, ochotná, vše vysvětleno.

Andrea D., Ostrava 5/5

Přístup lektorky, příklady z praxe.

Klára K., Olomouc 5/5

Příjemná a zkušená lektorka, často uváděla příklady z praxe.

Radana Ž., Olomouc 5/5

Seznámení s novými lidmi. Celkové rozšíření znalostí.

Petra A., Olomouc 5/5

Přístup lektorky, byla milá, ochotná a učení bylo záživné.

Vendula M., Olomouc 5/5

Jitka K., Ústí nad Labem 4.5/5

Odborné rady z praxe

Michal S., Ústí nad Labem 5/5

Teorie názorně do praxe - příklady

Petr M., Ústí nad Labem 5/5

Styl výuky lektorky, příklady z praxe, modelování situací

Irena K., Olomouc 5/5

Výborná lektorka, použití ve stávající práci: výborné byly příklady z praxe

Markéta T., Ostrava 5/5

Nejvíc se mi líbila lektorka - p. Vrtná, dávala nám příklady z praxe, což bylo velmi přínosné.

Irena O., Ostrava 5/5

- příjemná, přátelská atmosféra - úžasná paní lektorka - zajímavé hodiny, příklady z praxe

Pavla S., Ostrava 5/5

Vstřícný a ochotný až rodinný přístup lektorek. Odborné informace, příklady z praxe.

Kateřina T., Hradec Králové 5/5

Libil se mi otevřený přístup, ochota lektora, demonstrování různých situací.

Monika Š., Kolín 5/5

Nejvíce se mi líbila osnova školení - rozvržení kurzu, témata. Největší přínos - utříbení znalostí, získání nových.

Blanka D., Kolín 5/5

Propojení personalistiky a zákoníku práce

Petra Č., Brno 5/5

-

Kateřina B., Brno 4.5/5

Lektorka - snaha předat nám důležité a praktické informace! Míša Bartoníková byla skvělá!

Simona C., Brno 5/5

Přístup lektora (Míša Bartoníková), odborné znalosti a atraktivní a poutavý způsob podání informací.

Monika J., Brno 5/5

Paní lektorka Míša byla moc hodná a ochotná. Její výuka byla zábavná a zajímavá. Informace byly přesné a hodně bylo z praxe.

Lenka H., Brno 5/5

Nejvíc se mi líbil pozitivní přístup lektorky. Cena je také super. Největším přínosem pro mě bylo, že jsem získala komplexní přehled o tom, co personalistika obnáší.

Kamila M., Brno 5/5

Hlavně příklady z praxe, možnost sdělit své poznatky, konfrontace s lektorem i ostatními kurzisty. Pochvala patří paní lektorce znalé věci a umí to podat názorně a srozumitelně.

Jitka M., Brno 5/5

p. Vrtná - velice dobrá ve výkladu. Znalost z praxe, ochotná, vstřícná, velká spokojenost.

Kamila P., Ostrava 4.5/5

paní lektorka - Pavlína Vrtná - člověk s obrovským přehledem a talentem učivo zakomponovat do praxe

Veronika K., Ostrava 5/5

Ochotný přístup lektorů Získal jsem základní pevědomí o personalistice a souvislostech

Stanislav M., Ostrava 5/5

Největším přínosem bylo spojení učiva s realitou, aplikace učiva do reálných situací - Mgr. Vrtná

Lenka G., Ostrava 5/5

- osobní přístup lektora, ochota velmi dobrá

Rudolf V., Hradec Králové 5/5

probírané praktické věci, mnoho příkladů z praxe, možnost konzultace, skvělý lektor který vše vždy dobře vysvětlí, má přehled o mnoha věcech

Denisa H., Hradec Králové 5/5

- ochota a znalosti lektry, příklady z praxe - organizace kurzu

Pavla H., Plzeň 5/5

praktické příklady k teorii

Kateřina Z., Plzeň 5/5

Profesionalita, odbornost lektra, velmi obsáhlé.

Jitka B., Plzeň 5/5

Rozvržení učiva do jednotlivých sekcí

Kateřina H., Plzeň 5/5

- průběh školení - zkušený lektor

Helena H., Plzeň 5/5

praktické zkušenosti a ukázky lektorky

Ivana S., Plzeň 5/5

Přístup lektra, milý přístup zkušební komise. Profesionalita, odbornost.

David K., Plzeň 5/5

nové informace, spojení teorie s praxí

Lenka N., Liberec 4.5/5

Libilo se mi, že kurz vedla zkušená personalistka s bohatými zkušenostmi v daném oboru. Největší přínos pro mě spočívá v tom, že vím, že bych v HR chtěla nalézt uplatnění.

Martina V., Liberec 4.5/5

Podklady Ochota zodpovědět veškeré dotazy

Kateřina U., Liberec 5/5

Prohloubení a získání nových poznatků

Anna B., Liberec 4.5/5

Přístup lektora - K. Potůčková

Vanda V., Praha 5/5

Lektorka byla ochotná vše probrat opakovaně.

Anita H., Praha 4.5/5

přátelské prostředí

Ivana A., Praha 4.5/5

ochota a odbornost lektorky ucelená publikace personalistika názory kolegů z jiných oblastí zaměstnání

Radka K., Praha 5/5

Svědomitý a kreativní přístup lektorek - sl. Kalouskové a Babičíkové. Komplexnost probíraného oboru "personalistika"

Petr V., Praha 5/5

způsob vedení kurzu, šikovná slečna lektorka, přínos pro mě měl nejvíce: výpočet mzdy a praktické informace z firem - slečny školitelky Markéty

Olga K., Praha 5/5

Svižnost, přístup, množství materiálů - vše OK

Lyudmyla G., Praha 4.5/5

nové informace i nad rámec kurzu lektoři - na správném místě, vysvětlovali

Jaroslava B., Hradec Králové 5/5

ucelené školení, e-learning, nové informace, znalosti a praktické ukázky lektoři vše srozumitelně vysvětlují

Šárka M., Hradec Králové 5/5

široký záběr informací, jejich zpracování a praktická cvičení hodnotím velmi pozitivně

Šárka R., Hradec Králové 5/5

konkrétní příklady z praxe uváděné v hodinách

Veronika Z., Brno 5/5

Celkově oblast personalistiky mě zajímá a školení bylo přínosem.

Ivana R., Brno 5/5

Teoretika s praktických zkušenostmi

Lucie H., Brno 5/5

Nejvíce se mi líbila odbornost a výklad lektorky

Alena V., Brno 4.5/5

praktická zkušenost lektorky, jasné propojení s praxí, situace ze života

Renata J., Brno 5/5

Dobrý přístup,ochota pomoct a vysvětli. Jiní pohled na personální práci a baví mě to

Katarína F., Jihlava 5/5

Pavla S., Valašské Meziříčí 4.5/5

líbilo se mi, že jsem pronikla do problematiky personalistiky, naučila se hodně nový a užitečných věcí, líbily se mi praktické zkušenosti lektorky

Drahomíra M., Liberec 5/5

praxe lektora, snaha a porozumění, zapojení do výuky

Kateřina S., Liberec 5/5

nové informace, které využívám ve své profesi lektor Kubelka

Andrea S., Ostrava 4.5/5

probírání širokého spektra věcí v personalistice, široký záběr na ostatní - soukromou sféru

Zuzana N., Ostrava 5/5

konkrétní informace do praxe

Karin S., Ostrava 4.5/5

aktivní zapojení studentů, přátelský přístup lektorky, převedení poznatků do praxe

Iveta H., Plzeň 5/5

lektorka Tereza Tyburcová, přínos orientace v personalistice

Jana B., Plzeň 5/5

lektorka super, vše perfektně vysvětlila, naučila, ochotná, milá

Lucie L., Plzeň 5/5

styl výkladu, srozumitelnost, základy personalistiky a informace důležité pro práci

Lucie V., Česká Třebová 5/5

skripta, pozitivní přístup lektora

Jana H., Česká Třebová 5/5

lektorka p. Bartoňová

Gabriela B., Česká Třebová 5/5

prozkoumání oblasti personalistky, získání nových znalostí, příklady z praxe, nový pohled na svoji práci

Adéla K., Česká Třebová 5/5

za krátkou dobu spoustu informací, kupodivu snesitelně podaných

Marie R., Česká Třebová 5/5

Jaroslav D., Olomouc 5/5

příjemná trpělivá lektorka, skupinové diskuze, zpětná kontrola, příklady z praxe

Lenka S., Olomouc 5/5

systém přednášek, nejvíc si pamatuji z mluveného slova lektorky, hodně věcí z praxe

Barbora B., Zlín 5/5

nejvíce se mi líbil přístup lektorky Vrajíkové, její velká snaha nás co nejvíce naučit, byla vždy perfektně připravená, milá. Přínosem mi byly zkušenosti z kurzu pro získání nové práce jako personalista

Věra C., Zlín 5/5

praktické ukázky, zapojení posluchačů, příprava materiálů, e-learning

Kateřina P., Zlín 5/5

intenzita každý týden, opakování předchozího učiva, lektorka - osobnost, ochota, podpora, splnil očekávání

Eva K., Zlín 4.5/5

lektor z praxe byl pro mě obrovským přínosem, vše bylo vyloženo lidsky a srozumitelně pro mou budoucnost

Dagmar S., Zlín 5/5

Zorientovala jsem se dále/více v právech a povinnostech jako zaměstnanec

Pavlína M., Přerov 5/5

Zajímavý a různorodý obor Příběhy a případy z praxe Největší přínos v kurzu personalistiky pro mě měly informace ze zákoníku práce - na co mám a nemám jako zaměstnanec právo

Nikola G., Přerov 5/5

dobrý kolektiv

Lucie N., Přerov 5/5

kolektiv, získání nových informací změna stereotypu na mateřské

Lenka Š., Přerov 5/5

Ochota lektora zodpovídat naše dotazy. Pohodová, neformální atmosféra. Spoustu nových, užitečných informací.

Jana M., Praha 4.5/5

přístup obou lektorek, jejich praxe a konkrétní příklady a doporučení, ucelená skripta, stejný pohled na práci a rozvoj lidí

Soňa R., Brno 5/5

příklady z praxe

Jitka R., Brno 5/5

Hana P., Brno 5/5

propojení s praxí

Hana K., Brno 5/5

aktivní přístup lektorů, výborná spolupráce

Jitka K., Brno 5/5

možnost konzultovat během lekcí dotazy k dané problematice, zeptat se na praktické zkušenosti lektorek

Dagmar H., Brno 5/5

sobotní výuka, 14 denní pauza na přípravu na zkoušku, připravená skripta

Zuzana S., Brno 5/5

příklady z praxe, teoretické znalosti

Lenka R., Praha 5/5

cílem bylo získání certifikátu, přínosem bylo získání komplexního pohledu na personalistiku ze všech pohledů

Ilona B., Praha 4.5/5

srozumitelnost výkladu, materiály, příklady z praxe

Alice Š., Praha 5/5

příjemní lektoři

Dominika H., Praha 4.5/5

příklady z praxe

Petra Š., Praha 5/5

zákoník práce, líbily se mi testy, opakování, příklady z praxe, e-learning

Nataliia S., Praha 5/5

praktické příklady lektora, skripta výborně napsaná, znalost problematiky, příjemná atmosféra

Silvia D., Praha 5/5

kurz se mi líbil, každý lektor měl jiný přístup, takže výuka byla pestrá a každá lekce mi něco dala

Pavlína M., Praha 5/5

atmosféra a pečlivý přístup lektorky, důležité informace z personalistiky

Radka S., Liberec 5/5

pro mne obrovský přínos - spojení souvislostí se mzdovou problematikou a zúročení praktických dovedností

Renata Š., Liberec 5/5

profesionální přístup školitelek

Renata C., Brno 5/5

praktické příklady, videa, znalosti lektorů z praxe

Iveta P., Brno 5/5

znalosti a teorie do praxe

Hana J., Brno 4.5/5

výuka od lektorek, které pracují v oboru

Zuzana L., Brno 5/5

každá hodina, lektorky doplňovaly teorii o zkušenosti z praxe

Hana B., Brno 5/5

struktura výuky byla zjímavá

Žaneta D., Brno 5/5

praktické příklady

Veronika H., Brno 4.5/5

školitel, který měl pro mě přínos

Ivona H., Hradec Králové 5/5

obsah kurzu, výklad lektora

Zuzana B., Hradec Králové 5/5

rozsah učiva a sposob ako nám to bolo podávané, skriptá boli tiež na velmi dobrej úrovni

Nataša H., Hradec Králové 5/5

výborné lektorování s praktickými příklady

Eliška Z., Hradec Králové 5/5

výklad školitele Michala, možnost diskuze a dotazů

Kateřina Z., Hradec Králové 5/5

byla představena především praktická stránka z personalistiky, hlavní náplň práce personalisty

Veronika H., Hradec Králové 5/5

připravenost a ochota lektora, dostatečné množství příklad z praxe

Kateřina F., České Budějovice 4.5/5

učebnice, kolektiv

Lenka H., Ostrava 4.5/5

přístup lektorů, kteří nám dali spoustu příkladů z praxe a svých vlastních zkušeností

Lucie B., Ostrava 5/5

podrobné info ohledně BOZP, pracovněprávní vztahů a odborových organizací

Kristýna S., Jihlava 5/5

přístup lektorky k výuce, velké množství příkladů z praxe, online testy, použití případových studií ve výuce

Pavlína V., Jihlava 5/5

ochota lektorky, přístup, příklady z praxe, srozumitelnost výkladu

Kristýna K., Plzeň 5/5

styl výuky, rozšíření obzoru v oboru personalistiky

Štěpánka H., Plzeň 5/5

praktické ukázky, největším přínose je umět použít získané informace

Lenka P., Plzeň 5/5

hodně příkladů z praxe, příjemný projev a přístup lektorů, široký obsah kurzu

Petra Z., Olomouc 5/5

maximum informací, materiály, skripta, zkušenosti, dobrá parta na kurzu

Eva P., Olomouc 5/5

skvělá personalistka lektorky, školení bylo záživné, přínosem jsou nové zkušenosti

Jarmila K., Olomouc 5/5

velmi kvalitní paní školitelky

Magda Š., Olomouc 5/5

všechno

Lucie F., Praha 5/5

praktické příklady z praxe, orientace v Zákoníku práce

Milada P., Praha 5/5

velice přátelská atmosféra, skvělé lektorky, příklady z praxe

Barbora J., Praha 4.5/5

přístup lektorek, úžasné, profesionální, ochotné

Anna R., Praha 5/5

příjemné lektorky - zajímavé zkušenosti z praxe, poradily problémy z praxe

Simona R., Praha 5/5

srozumitelné podání výuky

Dagmar M., Valašské Meziříčí 5/5

ochota lektorky, srozumitelnost výkladu, ochota probrat příklady z praxe, naučné a efektivní předávání informací

Lukáš K., Zlín 5/5

přístup, odbornost lektora, zaměření na praxi, prostor pro dotazy, debaty, které nám lektorka efektivně řídila

Monika K., Zlín 5/5

osobní zkušenosti lektora

Veronika H., Mladá Boleslav 4.5/5

mým cílem bylo se vzdělat v oblasti personalistiky a základ jsem získala. Profesní zkušenosti paní lektorky jsou k nezaplacení

Zuzana B., Mladá Boleslav 5/5

příklady z praxe, zkušenosti, tipy, rady, praktická cvičení, popis pracovního místa, výměna lektorek v průběhu kurzu - získali jsme jiný pohled, jiné zkušenosti

Lucie J., Liberec 5/5

kvalitní lektoři, ochota odpovídat na dotazy, rozšíření vědomostí, zvýšení kvalifikace

Ivana L., Liberec 5/5

školení bylo pro mne přínosem ke zvýšení kvalifikace

Jitka S., Hradec Králové 5/5

Katarína B., Hradec Králové 4.5/5

přístup přednášejícího - vysvětloval komplexně a prakticky + rozbor příkladů, diskuze

Timona Č., Hradec Králové 5/5

příklady z praxe

Jana F., Hradec Králové 4/5

nové informace a prohloubení znalostí

Lenka B., Plzeň 5/5

všechno v rámci kurzu, k dispozici materiály, první lekce, obsah

Michaela L., Plzeň 4/5

první dvě hodiny s Terezou Tyburcovou byly nejlepší

Alžběta N., Plzeň 5/5

lektorky z praxe

Michal Z., Brno 5/5

zkušenosti lektorů, lektoři s praxí

Eva Z., Brno 4.5/5

příklady z praxe, zkušenosti ostatních kolegů s řešením konkrétních situací

Jaroslava N., Brno 5/5

Další vzdělávání k práci, skvělí lektoři, výborný kolektiv

Karolína Š., Ostrava 4/5

Přístup lektorů, prostřední, náplň učení

Ivana B., Ostrava 4.5/5

atmosféra vyučovacích hodin, nic násilného, dialogy

Lucie M., Ostrava 5/5

množství informací, které se mi budou hodit i mimo práci personalisty

Veronika A., Ostrava 5/5

přístup lektorů, jejich znalosti a zkušenosti, které se nám snažili předat

Michaela P., Ostrava 4.5/5

lektorka byla velice motivační, stimulující a flexibilní, výborné praktické znalosti

Michal T., Karlovy Vary 5/5

Hana Vítková - skvělá, otevřená, stimulující, krásně vysvětlila praktické informace

Radka V., Karlovy Vary 5/5

celkově škála nových informací, které lze použít a je dobré je znát i po návratu z rodičovské dovolené

Petra K., Karlovy Vary 5/5

přátelská atmosféra, příklady z praxe

Jitka P., Praha 5/5

školitelé z praxe a konkrétní případy situací, mluvili o jasných případech a ne jen teoreticky

Karolína V., Praha 5/5

profesionální přístup všech lektorek, pro mě absolutní zážitek mimo obor a velice zajímavý přínos

Olga M., Praha 5/5

zajímavé přednášky i témata, výborné školitelky, rozhodně doporučím

Barbora Š., Praha 5/5

informace, zkušenosti z praxe, otevřenost a vstřícnost lektora

Vladimíra O., Praha 4.5/5

na školení se mi líbilo, že je vedly odbornice z praxe a mohly jsme s nimi konzultovat situace apod. pomohly i prezentace zaslané od lektorek, lépe se z nich učilo než z knížky

Tatiana D., Praha 5/5

výuka v sobotu paní Novotná a její výklad látky, příklady z praxe, pozitivní přístup a nápady, odkazy, doporučení

Veronika D., Brno 5/5

výborná lektorka Šárka Novotná velký přínos a příklady z praxe lektorka Ďurčeková pouze četla "slaidy" z prezentací

Ludmila K., Brno 5/5

paní Šárka Novotná je opravdu profesionál

Marie H., Brno 5/5

životní zkušenosti lektorů z praxe komunikační dovednosti pí. Novotné

Hana T., Brno 5/5

zpracování studijních materiálů, příklady z praxe seznámení se s teorií a tím pádem větší pochopení personalistiky ve spojení s praxí

Tomáš L., Ostrava 4.5/5

ochota, připravenost, příklady z praxe

Iveta O., Ostrava 5/5

struktura kurzu, vedení lektora, nové znalosti

Pavla L., Plzeň 5/5

ověření znalostí z praxe s teorií, rozšíření znalostí

Radka B., Plzeň 5/5

komplexní ucelená představa o personalistice

Renata P., Plzeň 5/5

přístup školitele, pracovně právní vztahy

Kateřina H., Plzeň 5/5

nové poznatky a dovednosti

Michaela F., Kolín 5/5

nové poznatky, rozšíření obzorů, srozumitelná prezentace lektora - Maroš Ruman

Lenka B., Kolín 5/5

srozumitelná prezentace, nové poznatky, nové znalosti

Irena Z., Kolín 5/5

nové poznatky, nové kontakty, nové lidi, skvělá byla spolupráce s lektorem M. Rumanem

Monika Š., Kolín 5/5

přehlednost

Michal M., Kolín 5/5

přínosem celá osnova kurzu

Zuzana S., Mladá Boleslav 5/5

přátelská lektorka, příklady z prace

Karolína B., Mladá Boleslav 5/5

přístup paní lektorky, vše profesionálně vysvětlila a zodpovídala otázky námi podané přínos byl pro mě velký, dozvěděla jsem se mnoho nového pro život

Lenka B., Mladá Boleslav 5/5

lidský přístup lektorky, příklady z praxe možnost vracet se k nesrozumitelným tématům přínos - zpracování celkové personální agendy /osobní spis/

Jaroslava M., Mladá Boleslav 5/5

výborné školitelky, vstřícné, hodně praktických příkladů i ze strany účastníků

Alena F., Liberec 5/5

výborný přístup lektorů

Zbyněk J., Liberec 5/5

profesionální přístup, zkušenosti z praxe

Jana V., Liberec 5/5

rozsáhlé informace, rychlé tempo, milé lektorky, dostatečný studijní materiál

Edita N., Liberec 5/5

celé školení mělo velký přínos, jelikož oblast person. řízení byla pro mě absolutně neprozkoumaná kurz splnil mé očekávání

Ivana K., Ústí nad Labem 5/5

příjemný proaktivní přístup lektorky dobře zpracované materiály konkrétní případy

Daniela Š., Ústí nad Labem 5/5

přátelská atmosféra, dostatečně kvalifikovaný školitel, informace přímo z ruky

Michaela I., Ústí nad Labem 5/5

výklad paní lektorky, zkušenosti a odborné příklady z praxe paní lektorky

Tereza V., Karlovy Vary 5/5

profesionální přístup a ochota lektorky

Nikol O., Karlovy Vary 5/5

Líbila se mi lektorka, obsah školení, průběh hodin.

Kateřina Ž., Karlovy Vary 5/5

2 lektorky - dva názory získání obecného přehledu práce personalisty přínos - praktické věci

Iveta N., České Budějovice 4.5/5

spousta nových informací

Jana H., České Budějovice 5/5

propojení praxe a teorie

Renata M., České Budějovice 4/5

milé lektorky, malý kolektiv, komplexní zpracování

Markéta N., České Budějovice 5/5

všechno jsem nad míru spokojen

Jakub M., Hradec Králové 5/5

způsob výuky, zpracování materiálu, obsahová forma

Lenka V., Hradec Králové 5/5

všechno se mi líbilo

Filip H., Hradec Králové 5/5

přístup lektorek, dostala jsem základ pro práci personalisty, zbytek ukáže praxe a další vzdělání

Martina K., Brno 5/5

schopnosti lektorek, jejich spolupráce a spoustu zkušeností i znalostí, velmi inspirativní osoby, které motivují k práci dobré personalistky individuální přístup

Radka K., Brno 5/5

poznatky z praxe lektorů, dobrý kolektiv, hodně informací z různých odvětví lektorky suprové

Marie B., Brno 5/5

systematické přednášky, páčilo sa mi, že je to v sobotu aj lektorky, ktoré boli vo svojom oboru výborné příklady z praxe

Ivana D., Praha 5/5

připravenost a znalosti lektorek

Pavlina Z., Praha 5/5

2 lektorky, poznatky z praxe

Jitka T., Praha 5/5

lektorky úžasně vykládaly mnoho věcí z praxe, přínosem je obohacení znalostí z personální praxe v soukromé sféře (pracuji ve státní sféře)

Petra K., Praha 5/5

Velmi motivující lektorky, užitečné rady a příklady z praxe. Díku kurzu jsem zjistila co vše může firma pro zaměstnance dělat a od 1.7.2019 začínám pracovat jako personalistika. Kurz byl velkým přínosem.

Kateřina Š., Praha 5/5

přístup lektorek, ochota diskutovat problémy, zodpovědět dotazy nad rámec, lidský přístup a příklady z praxe

Vendula M., Ústí nad Labem 5/5

přístup vyučujících, předávání zkušeností z praxe a srozumitelné vysvětlení vyučovací látky

Adéla D., Ústí nad Labem 5/5

paní Hana Bartošová profesionál v oboru dostupnost v ústeckém kraji

Petra P., Ústí nad Labem 4.5/5

rozšíření si vědomostí o obor, který mě zajímá

Barbora B., Ústí nad Labem 5/5

příjemný a přátelský lektor celk kurz byl ponaučující

Jitka Z., Hradec Králové 5/5

Artur P., Hradec Králové 5/5

příjemně a přátelsky vedený kurz široký záběr a znalosti lektora přesahující rámec kurzu získání nových informací - rozšíření kvalifikace

Hana H., Hradec Králové 5/5

přístup lektora assessment centrum

Aneta M., Ostrava 5/5

vynikající byla lektorky p. Tysoňová - odborností + lidský přístup přínosem byly případové studie a společné zamyšlení nad tématy z praxe humor, skvělá skupina lidí z různých oborů a firem

Martina P., Ostrava 5/5

paní Gabriela perfektní lektorka, některé kapitoly byly přínosné i do soukromého života zvolený den - mimo pracovní dobu zkoušky

Vladislava B., Ostrava 5/5

naše paní lektorka byla skvělá, hodně nás toho naučila, vždy pohoda

Olga P., Ostrava 5/5

odbornost, kterou jsem obohacená výborným podání informací lektorky

Karina C., Ostrava 5/5

nové poznatky, novinky v ZP, doplnění znalosti v oblasti, ve které pracuji

Jiřina H., Ostrava 5/5

assessment centrum

Jiří S., Ostrava 5/5

různí lektoři, příklady z praxe, skripta, e-learning

Simona K., Ostrava 4.5/5

odborné znalosti a profesionální výklad přednášejících lektorů

Monika A., Ostrava 5/5

osobní zkušenosti lektorů

Sylva F., Ostrava 5/5

příklady z praxe, celkové složení kurzu, profesionální lektor

Karolína T., Plzeň 5/5

Hlavně se mi líbil pozitivní přístup lektorky a ochotu vše vysvětlit, největší přínos vše, protože jsem v tomhle oboru začátečník.

Hedvika S., Plzeň 5/5

řešení lidských zdrojů, zaměstnávání v EU

Petra A., Olomouc 5/5

Olga F., Jihlava 5/5

paní lektorka byla velice milá, ochotně nám zodpovídá všechny dotazy

Ivana K., Jihlava 5/5

Skvělá paní vyučující, rozšíření obzorů. DĚKUJI

Dana S., Jihlava 5/5

znalost lektora - praxe

Iveta D., Jihlava 5/5

připravenost lektorky, příklady z praxe

Marta M., Vsetín 5/5

lektorka milá, ochotná, naučila prezentace a úkoly, které jsme měli vypracovat, snadnější naučení

Marcela S., Vsetín 5/5

zajímavá forma výuky, získání nových znalostí a zkušeností lektorka vždy připravené a přístupná diskuzi

Gabriela D., Vsetín 5/5

celkové jednání a ochota paní lektorky, spoustu příkladů z praxe simulace pohovorů a hodnocení

Lenka J., Jihlava 5/5

příklady z praxe, případové studie, možnosti si stpoustu věcí vyzkoušet - příjmací pohovor, hodnocení, vyplnění cestovního příkazu, ročního zúčtování, paní Merunková je odborník, umí dobře předat zkušenosti

Zuzana S., Jihlava 5/5

materiály, praktické příklady a zkušenosti lektorky, kvalita domácí úkoly, e-learning 1*

Tereza K., Zlín 5/5

profesionální přístup lektorky, přehledná učebnice

Hana P., Jihlava 5/5

nastavení jednotlivých lekcí, srozumitelnost, aplikace v zaměstnání

Lucie M., Jihlava 5/5

srozumitelný výklad, praktické příklady, zkušenosti z praxe, případové studie

Alena P., Jihlava 5/5

přínos - obsáhlá náplň

Zuzana S., Mladá Boleslav 5/5

Nejvíce se mi líbily příklady z praxe. Lektorky byly velmi ochotné a vstřícné.

Hana Z., Praha 5/5

Příklady z praxe, přátelská atmosféra

Magdalena G., Hradec Králové 5/5

Přátelská atmosféra. Přínosy nabytí nových informací, znalostí, motivace. Rozvoj k dalšímu vzdělání.

Marek S., Hradec Králové 5/5

velmi odborné, profesionální informace nad rámec učebnice, praktické informace, lektor naprosto výborný, ochotný, příjemný, velmi kvalifikovaný

Doubravka N., Jihlava 5/5

lektorka p. Křížová je absolutná profíčka v obore, nielen že má prehlad v danej problematike, ale ví ho aj vo vhodnej forme odevzdat študentom oceňujem příklady z praxe

Adriána S., Brno 5/5

informace zajímavé, hlubší odkrytí tématických oblastí

Renáta V., Brno 5/5

Nejvíce chci vyzvednout osobu paní lektorky Křížové. Její prokládání teorie z praxí. Návštěva kurzu nebyla pro mě povinností, ale zábavou.

David K., Brno 5/5

Všechny informace pro mě byly velmi přínosné. Spoustu věcí jsem si ujasnila, utřídila, dozvěděla se nové. Některé informace nevyužiji, ale i tak je skvělé vědět alespoň okrajově, co souvisí s danou problematikou. Lektorky byly úžasné, zkušené a vstřícné. Zde velký díky a hlubokosklon.

Lucie J., Praha 5/5

Super lektorky, vždy s každým dotazem poradily, veškeré info zjistily. Přínosem pro mne byl celý kurz personalistiky, o jejíž problematice jsme dosud nic nevěděla.

Hana B., Praha 5/5

Velice se mi líbil zajímavý a poutavý přístup k výuce od obou lektorek, spousta příkladů a informací nejen z teorie, ale i z praxe.

Marcela S., Ústí nad Labem 5/5