Kurz Letní intenzivní kurz německého jazyka pro děti

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro děti, které začínají s německým jazykem.

Motivace:

Znalost jazyků je důležitou součástí vzdělání a děti se jim učí velmi snadno. Napromarněte příležitost dát dětem základy do života a umožněte jim učit se další cizí jazyk. Právě léto je ideální příležitostí se studiem nového jazyka začít. Formou her a zábavy, bez nudného sezení v lavicích si děti snadno vštípí jeho základy a studium jazyků si oblíbí.

Výuka jazykového kurz pro děti

Hry

Zábava

Písničky

Mluvení! Mluvení! Mluvení! Vše v němčině!

Osnova kurzu

Kurz je zaměřen na to, co dětem většinou nejvíce chybí, a to na rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Veškerá komunikace s dětmi probíhá v němčině, do výuky jsou, kromě nezbytné zábavy na podchycení zájmu dítěte a posílení jeho motivace ke studiu, nenásilně zařazovány konverzační bloky, které děti nutí jazyk aktivně používat v praxi. Výuka nachází inspiraci ve způsobu, jakým se malé děti učí svůj rodný jazyk, který mají děti v sobě hluboko zakódovaný, je pro ně velmi přirozený a nenásilný.

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.