Kurz Odborná němčina se zaměřením na profesi pro pokročilé

Využijte jedinečnou šanci a poskytněte sobě či svým zaměstnancům odborné jazykové kurzy. V Evropě je němčina druhým nejrozšířenějším jazykem. Na celém světě je na 10. místě v žebříčku nejpoužívanější řeči. Kurz němčiny vám pomůže zvýšit odbornost a posílit konkurenceschopnost firmy. Smysluplná investice do vzdělání se vám do budoucna zcela jistě vrátí! 

Pro koho je kurz němčiny určen:

Kurz je určen především pro pokročilé uživatele německého jazyka (úroveň B1 až B2).

Motivace k učení:

Němčina je mezinárodní dorozumívací jazyk v mnoha firmách na našem území i v zahraničí. Její znalost vám pomůže nejen v zaměstnání při výkonu povolání, ale i při cestách do zahraničí, včetně těch pracovních.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty německého jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Je vytvářen dle potřeb jednotlivých skupin.

Přečtěte si nejčastější dotazy, které mají zájemci o jazykové kurzy.

Kurz je vyučován přímou metodou výuky EFFEKTIVES DEUTSCH ®. Tato osvědčená metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně reagují a vzájemně konverzují. 

Inspirujte se našimi videi na Youtube kanále :) 

TIP! Využijte nabídku dotačního programu POVEZ II. Dotace je určena pro OSVČ a zaměstnance!

Využijte až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu.

  • Dotaci lze čerpat maximálně po dobu 18 měsíců, nejdéle však do 30. září 2022. Vzdělávání musí být zahájeno nejpozději do 6 měsíců od data vydání Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci POVEZ II.
  • Naši lektoři jsou schopni doložit jazykové vzdělání s minimální úrovní C1.
  • V rámci projektu POVEZ II budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka.
  • Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Jazykové vzdělávání může být podpořeno v maximální délce 6 měsíců na osobu za celý projekt v rámci jednoho cizího jazyka. V projektu není podporována odborná jazyková výuka českého jazyka.

Více informací najdete v článku o POVEZ II.

Osnova kurzu

Studenti získávají znalosti odborného jazyka a pokročilé gramatiky, které upotřebí při výkonu svého povolání.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat vašim znalostem němčiny, kontaktujte nás a my vám velmi rádi poradíme.

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.