Kurz Český jazyk pro cizince

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro všechny cizí státní příslušníky, kteří by se rádi naučili česky. Kurz probíhá individuální formou.

Motivace:

Potřebujete hovořit česky? Naši lektoři se Vám budou rádi věnovat a naučí Vás základům jazyka rychle a efektivně.

Kurz zohledňuje přání zákazníka tak, aby mu přinesl maximální užitek. Hlavní důraz však klade na schopnost zvládnutí základní komunikace v tomto jazyce.

Osnova kurzu

-základní fráze a situační konverzace: pozdravy, komunikace v obchodě, na úřadě, ve společnosti, dotazy na cestu, cenu, žádost o pomoc apod.

-základy české gramatiky-sloveso být, mít, přítomný, minulý i budoucí čas, skloňování podstatných jmen, časování sloves, koncovky mužského, ženského a středního roku, číslovky, tvoření otázek, předložky apod.

Probírané učivo je zaměřené na potřeby účastníků.

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.