Kurz Anglický jazyk – pokročilí 4 Zastávka u Brna

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro pokročilé studenty angličtiny, kteří již dosáhli úrovně B1+ Společného evropského rámce pro jazyky a chtějí si i nadále efektivně rozšiřovat své znalosti, slovní zásobu a zejména anglicky aktivně hovořit.

Motivace:

Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH ®, což je přímá metoda výuky. Je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má opakování učiva. Studenti na této úrovni jsou lektory vyzýváni, aby v hodině využívali co nejbohatší slovní zásobu, větné struktury a aby vyjadřovali i nejsložitější myšlenky v angličtině. Hodiny jsou zaměřeny na konverzaci s lektorem či mezi studenty samotnými, kdy si vyměňují názory na daný problém.

Garantka kurzů anglického jazyka Mgr. Lenka Brůčková

Výuka je obohacena i americké ekvivalenty k britské zásobě, hovorové výrazy, různé typy komunikačních cvičení atd.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100% využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek lektora) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení článků z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu.

Osnova kurzu

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100% využita, není minuty, aby nezazněla anglická věta. Probírá se slovní zásoba a gramatika na úrovni „intermediate“. Gramatická pravidla na této úrovni se již většinou jen prohlubují (studenti se dozvídají o dalším užití časů, způsobových sloves atd.). Hlavními tématy jsou zdraví a nemoci, cestování, sport, volný čas atd.

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.

Adresa školy
1. máje 71, Zastávka u Brna 664 84

Mapa

Kontaktní osoba
Mgr. Sylvie Balážová
plus
tel. 776 026 593