Kurz Anglický jazyk – pokročilí 4 Břeclav

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro pokročilé studenty angličtiny, kteří již dosáhli úrovně B1+ Společného evropského rámce pro jazyky a chtějí si i nadále efektivně rozšiřovat své znalosti, slovní zásobu a zejména anglicky aktivně hovořit.

Motivace:

Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH ®, což je přímá metoda výuky. Je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má opakování učiva. Studenti na této úrovni jsou lektory vyzýváni, aby v hodině využívali co nejbohatší slovní zásobu, větné struktury a aby vyjadřovali i nejsložitější myšlenky v angličtině. Hodiny jsou zaměřeny na konverzaci s lektorem či mezi studenty samotnými, kdy si vyměňují názory na daný problém.

Garantka kurzů anglického jazyka Mgr. Lenka Brůčková

Výuka je obohacena i americké ekvivalenty k britské zásobě, hovorové výrazy, různé typy komunikačních cvičení atd.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100% využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek lektora) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení článků z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu.

Osnova kurzu

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100% využita, není minuty, aby nezazněla anglická věta. Probírá se slovní zásoba a gramatika na úrovni „intermediate“. Gramatická pravidla na této úrovni se již většinou jen prohlubují (studenti se dozvídají o dalším užití časů, způsobových sloves atd.). Hlavními tématy jsou zdraví a nemoci, cestování, sport, volný čas atd.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Zastávka u Brna20. 9. 2022 - 17. 1. 202317 dní 17:30 - 19:20
Út
4990 Kčobjednat
Zastávka u Brna20. 9. 2022 - 6. 6. 202334 dní 17:30 - 19:20
Út
8990 Kčobjednat
Online21. 9. 2022 - 7. 6. 202334 dní 16:30 - 18:10
St
8990 Kčobjednat
Online21. 9. 2022 - 25. 1. 202317 dní 16:30 - 18:10
St
4990 Kčobjednat

Adresa školy
Jungmannova 3, Břeclav 690 02

Mapa

Kontaktní osoba
Bc. Michaela Prátová
info
tel. 511 119 990