Kurz Anglický jazyk – pokročilí 3 Znojmo

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pokročilé studenty angličtiny, kteří již dosáhli úrovně B1 Společného evropského rámce pro jazyky a chtějí si i nadále efektivně rozšiřovat své znalosti, slovní zásobu a zejména anglicky aktivně hovořit.

Garantka kurzů anglického jazyka Mgr. Lenka Brůčková

Metoda výuky EFFECTIVE ENGLISH ®

 • Metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování, které pomáhá i těm, kteří si vše nezapamatují tak rychle, jak by si přáli.
 • V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech.
 • Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta.
 • Maximum lekce je zaměřeno na komunikaci studenta s lektorem.
 • Zbývající čas se rozdělí na čtení a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu.
 • Komunikační cvičení, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, připravuje na reálné situace a nutí aktivně využít vše, co se doposud naučili.
 • Učebnice Effective English® obsahuje všechno, co je na lekci probráno, ale obsahuje i část cvičebnicovou, ve které studenti najdou řadu cvičení, které si studenti udělat doma navíc.
 • Výuka je obohacena i americké ekvivalenty k britské zásobě, hovorové výrazy, různé typy komunikačních cvičení atd.

Učebnice Effective English® a Efektive Deutsch®

Výuka angličtiny online

 • Ke každé učebnici získáte přístup do online e-learningu, a to zcela zdarma.
 • Najdete zde všechny probrané lekce, které si můžete poslechnout v podání britských rodilých mluvčích. Pokud budete na lekci chybět, nic Vám neunikne. Navíc si nahrávky můžete kdykoli opakovaně poslouchat, a tak si více zažít nová probíraná slovíčka a fráze.
 • Nová slovíčka můžete nejen poslouchat ve větách, ale také si je aktivně procvičovat. Vše je řízeno automatickou inteligencí, která zjistí, jaké slovíčka Vám dělají největší problémy a ty Vám nabízí na procvičení tak dlouho, dokud slovíčko nenapíšete správně. Při procvičování podporujeme také vizuální a auditivní paměť, proto jsou obrázky a správná výslovnost samozřejmostí.
 • Pokud máte rádi gramatická cvičení, užijete si v online e-learningu 8 typů cvičení.
 • Nezapomněli jsme ani na psanou angličtinu, kterou si procvičíte formou diktátů namluvených britskými rodilými mluvčími.

Osnova kurzu

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100% využita, není minuty, aby nezazněla anglická věta. Probírá se slovní zásoba a gramatika na úrovni „intermediate“. Gramatická pravidla na této úrovni se již většinou jen prohlubují (studenti se dozvídají o dalším užití časů, způsobových sloves atd.). Hlavními tématy jsou zdraví a nemoci, cestování, sport, volný čas atd.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Znojmo24. 9. 2024 - 28. 1. 2025 Délka: 17 dní Rozvrh: 16:20 - 18:00 (Út)17 dní 16:20 - 18:00
Út
5100 Kčobjednat
Znojmo24. 9. 2024 - 10. 6. 2025 Délka: 34 dní Rozvrh: 16:20 - 18:00 (Út)34 dní 16:20 - 18:00
Út
9100 Kčobjednat

Adresa školy
Vídeňská třída 5, Znojmo 669 02

Mapa

Kontaktní osoba
Mgr. Sylvie Balážová
plus
tel. 776 026 593