Kurz Anglický jazyk – pokročilí 2

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří již mají základy anglického jazyka přibližně na úrovni A2++ Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na předposlední etapu k úrovni B1.

Výuka anglického jazyka pomocí Effective English® lektorkou Mgr.Balažovou.

Metoda výuky EFFECTIVE ENGLISH ®

 • Metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování, které pomáhá i těm, kteří si vše nezapamatují tak rychle, jak by si přáli.
 • V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech.
 • Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta.
 • Maximum lekce je zaměřeno na komunikaci studenta s lektorem.
 • Zbývající čas se rozdělí na čtení a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu.
 • Komunikační cvičení, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, připravuje na reálné situace a nutí aktivně využít vše, co se doposud naučili.
 • Učebnice Effective English® obsahuje všechno, co je na lekci probráno, ale obsahuje i část cvičebnicovou, ve které studenti najdou řadu cvičení, které si studenti udělat doma navíc.

Učebnice Effective English® a Efektive Deutsch®

Výuka angličtiny online

 • Ke každé učebnici získáte přístup do online e-learningu, a to zcela zdarma.
 • Najdete zde všechny probrané lekce, které si můžete poslechnout v podání britských rodilých mluvčích. Pokud budete na lekci chybět, nic Vám neunikne. Navíc si nahrávky můžete kdykoli opakovaně poslouchat, a tak si více zažít nová probíraná slovíčka a fráze.
 • Nová slovíčka můžete nejen poslouchat ve větách, ale také si je aktivně procvičovat. Vše je řízeno automatickou inteligencí, která zjistí, jaké slovíčka Vám dělají největší problémy a ty Vám nabízí na procvičení tak dlouho, dokud slovíčko nenapíšete správně. Při procvičování podporujeme také vizuální a auditivní paměť, proto jsou obrázky a správná výslovnost samozřejmostí.
 • Pokud máte rádi gramatická cvičení, užijete si v online e-learningu 8 typů cvičení.
 • Nezapomněli jsme ani na psanou angličtinu, kterou si procvičíte formou diktátů namluvených britskými rodilými mluvčími.
 • E-learning si můžete vyzkoušet, přihlášením na demo účet pod níže uvedeným odkazem.
  Vyzkoušet e-learning

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně do tří čtvrtin cesty mezi úrovněmi A2 a B1 Společného evropského rámce pro jazyky, případně nad tuto úroveň, z našich učebnic proberou přibližně lekce levelu 7, možná začátek levelu 8.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti angličtinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem angličtiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro pokročilé se budete učit z knížek Effective English® level (díl) 7, který zvládnete celý (záleží samozřejmě na délce a intenzitě kurzu), a možná projdete i začátek levelu 8.

Gramatiku začnete vazbou předmětu s infinitivem („She wants me to study English.“) a krátkými odpověďmi pomocí „so“ nebo „neither/ nor“ a stupňováním příslovcí. Dáte dohromady slovesa, která se obvykle nevyskytují v průběhovém tvaru a seznámíte se s tvořením přídavných jmen pomocí „-less“ a „-ful“. Proberete předminulý průběhový čas a začnete se věnovat i základům nepřímé řeči.

Proberete slovní zásobu k tématům, jako jsou zaměstnání a práce, dům a domácnost či oblečení, nakupování a obchodní dopisy (e-maily) atd. Velmi důležitou součástí této úrovně už jsou frázová slovesa, se kterými se budete v lekcích neustále setkávat – jak s novými, tak i se staršími, která budete procvičovat, aby se Vám nepletla.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Pohořelice21. 9. 2020 - 25. 1. 202117 dní 18:10 - 20:00
Po
4490 Kčobjednat
Zastávka u Brna21. 9. 2020 - 14. 6. 202134 dní 18:20 - 20:10
Po
7990 Kčobjednat
Zastávka u Brna21. 9. 2020 - 25. 1. 202117 dní 18:20 - 20:10
Po
4990 Kčobjednat
Pohořelice21. 9. 2020 - 14. 6. 202134 dní 18:10 - 20:00
Po
7990 Kčobjednat
Břeclav22. 9. 2020 - 28. 1. 202117 dní 18:10 - 20:00
Út
4490 Kčobjednat
Břeclav22. 9. 2020 - 10. 6. 202134 dní 18:10 - 20:00
Út
7990 Kčobjednat