Kurz Anglický jazyk – pokročilí 2

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy anglického jazyka přibližně na úrovni A2++ Společného evropského rámce pro jazyky chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu a vydat se na předposlední etapu k úrovni B1.

Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH ®, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

Výuka anglického jazyka pomocí Effective English® lektorkou Mgr.Balažovou. Výuka anglického jazyka pomocí Effective English® lektorkou Mgr.Balažovou.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají stále častěji komunikační cvičení zaměřená na témata z předchozích lekcí, ale i na témata vztahující se k právě probírané slovní zásobě, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora. Studenti se učí sami definovat různá slova, aby byli schopni v případě nutnosti kterékoliv slovo opsat a dorozumět se.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit anglicky od první minuty. Vlastně vše bude probíhat v angličtině, a to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace s lektorem, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem anglicky a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effective English®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout. Doma si také budete moci v případě zájmu gramatiku nastudovat doma v tzv. Grammar Box.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně do tří čtvrtin cesty mezi úrovněmi A2 a B1 Společného evropského rámce pro jazyky, případně nad tuto úroveň, z našich učebnic proberou přibližně lekce levelu 7, možná začátek levelu 8.

Vše je velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti angličtinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem angličtiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude pravděpodobně ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro pokročilé se budete učit z knížek Effective English® level (díl) 7, který zvládnete celý (záleží samozřejmě na délce a intenzitě kurzu), a možná projdete i začátek levelu 8.

Gramatiku začnete vazbou předmětu s infinitivem („She wants me to study English.“) a krátkými odpověďmi pomocí „so“ nebo „neither/ nor“ a stupňováním příslovcí. Dáte dohromady slovesa, která se obvykle nevyskytují v průběhovém tvaru a seznámíte se s tvořením přídavných jmen pomocí „-less“ a „-ful“. Proberete předminulý průběhový čas a začnete se věnovat i základům nepřímé řeči.

Proberete slovní zásobu k tématům, jako jsou zaměstnání a práce, dům a domácnost či oblečení, nakupování a obchodní dopisy (e-maily) atd. Velmi důležitou součástí této úrovně už jsou frázová slovesa, se kterými se budete v lekcích neustále setkávat – jak s novými, tak i se staršími, která budete procvičovat, aby se Vám nepletla.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Znojmo 17. 9. 2018 - 21. 1. 201917 dní 17:00 - 18:50
Po
4490 Kč objednat
Znojmo 17. 9. 2018 - 10. 6. 201934 dní 17:00 - 18:50
Po
7990 Kč objednat
Pohořelice 18. 9. 2018 - 4. 6. 201934 dní 18:10 - 20:00
Út
7990 Kč objednat
Pohořelice 18. 9. 2018 - 22. 1. 201917 dní 18:10 - 20:00
Út
4490 Kč objednat
Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, napište nám na info, nebo zavolejte na 511 119 990.