Kurz Personalistika pracovněprávní vztahy -online

V kurzu se naučíte:

Obsah kurzu

Celková délka kurzu: 12:55 hod

Pracovněprávní vztahy 5:26:49

Personální marketing 20:12

Řízení lidských zdrojů 1:11:33

Písemné dokumenty 25:21

Informační systémy 20:20

Archivace a skartace 15:14

Popis pracovního místa 48:20

Osobní spis 12:49

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3:54:23