189. Daňové zvýhodnění versus nezabavitelná částka

Předchozí Následující

Obsah kurzu

Celková délka kurzu: 36:46 hod

Pracovněprávní vztahy

Personální marketing

Řízení lidských zdrojů

Písemné dokumenty

Informační systémy

Archivace a skartace

Popis pracovního místa

Osobní spis

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Home office

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Personální plánování a nábor

Řízení výkonnosti, motivace a hodnocení

Odměňování zaměstnanců

Odborová organizace

Nepodnikatelská sféra

Generace X,Y,Z

Využití sociálních sítí v personální oblasti

Kompetenční modely

Zákon o obchodních korporacích

MS OFFICE

Zaměřeno na praxi

Případové studie

Zaměstnávání cizinců

Program POHODA

Program MONEY S3

Program PAMICA