Kurz Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka Zastávka u Brna

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro studenty středních škol, kteří se připravují na státní maturitní zkoušku.

Motivace:

Maturitní zkouška je první velkou a důležitou zkouškou, která studenty v jejich životě čeká a vyplatí se nic neponechat náhodě a na zkoušku se dobře připravit. Příprava s našimi kvalifikovanými a zkušenými lektory a certifikovanými hodnotiteli písemných a ústních částí maturitních zkoušek bude zajisté mnohem rychlejší, kvalitnější a efektivnější než příprava v domácích podmínkách.

Náplní kurzu je všestranná příprava k maturitní zkoušce, tedy nácvik komunikačních dovedností, příprava a prezentace maturitních témat, upevňování znalostí gramatiky pomocí testů, porozumění čtenému textu i poslechu a zdokonalování písemného projevu. Výsledkem budou kvalitě zpracovaná a zvládnutá maturitní témata a výrazně zdokonalené komunikační dovednosti, a to jak v ústní, tak i v písemné podobě, studenti budou k maturitě bezprostředně připraveni.

Osnova kurzu

Kurz bude rozdělen do tří základních částí:
• příprava na ústní zkoušku
• didaktické testy
• písemné práce

Lektor dá studentům dostatek informací na co si dát u jednotlivých částí pozor a na co se při zkoušce klade důraz. Studenti budou mít možnost si všechny části aktivně a opakovaně vyzkoušet, přičemž od lektora dostanou průběžně tolik potřebný feedback. Připravíme Vás zvládat stres spojený s časovým rozvržením a náročností státní maturitní zkoušky. Naučíme Vás, jak přistupovat k jednotlivým částem, abyste je mohli úspěšně zvládnout.

Příprava na ústní zkoušku: Nejdříve se v kurzu zaměříme na procvičování nezbytných komunikačních dovedností a zbavení se ostychu z mluvení, což budou studenti potřebovat při konverzaci se zkoušejícím v průběhu ústní zkoušky. Tato dovednost, která je studenty často podceňovaná a u maturitních zkoušek na ni zbytečně doplácí velké množství studentů, se bude procvičovat vždy u daných maturitních témat. Studenti se s lektorem budou věnovat daným maturitním tématům – v této části se doučí, případně si osvěží, slovíčka a fráze k jednotlivým okruhům slovní zásoby. Studenti se zbaví ostychu z mluvení a naučí se rychle reagovat, což je u státní maturity z jazyka velmi kladně hodnocená dovednost.

Dále se budou věnovat procvičování dovedností, které se ověřují při ústní zkoušce – reakce na otázky lektora, popis a porovnání obrázků, prezentace témat a rozhovor s lektorem zakončený shrnutím. Tyto typy dovedností si procvičí opravdu každý ze studentů a to vícekrát a na různých tématech s průběžnou zpětnou vazbou.

Na konci kurzu si pak všichni studenti vyzkouší kompletní ústní zkoušku, aby získali přehled o svých dosažených znalostech a schopnostech, které pak budou moci využít při samotné maturitě.

Samozřejmostí přípravy na ústní zkoušku jsou i nácvik a užitečné rady k zvládání času při přípravě na „potítku“ i samotné zkoušce, neboť time-management tvoří poměrně významnou část celkového hodnocení ústní části.

Příprava na didaktické testy: Zde Vám lektoři poradí, jak na které typy cvičení, jak rychle získat odpovědí u „dlouhých“ textů, na co se soustředit u poslechu a jak ho úspěšně zvládnout, ale poradí i ohledně častých gramatických „chytáků“. Všechny části testu si samozřejmě budete mít možnost aktivně a opakovaně vyzkoušet.

Příprava na písemné práce: Studenti budou seznámeni s typy textů a kritérii hodnocení pro písemné práce a nanečisto vypracují řadu písemných prací, které jim u samotné zkoušky pomohou a ušetří čas. Ke každé práci doplní hodnotitel komentář s užitečnými tipy, které budou studenti moci využít nejen při psaní druhé sady prací, s jejímiž výsledky pak budou před koncem kurzu rovněž seznámeni, ale i při „ostré“ maturitě.

Bohužel, momentálně nemáme u tohoto kurzu vypsány žádné termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na kurzy.

Adresa školy
1. máje 71, Zastávka u Brna 664 84

Mapa

Kontaktní osoba
Mgr. Sylvie Balážová
plus
tel. 776 026 593