Aktuální kurzy

Praktické účtování na počítači
25.4.2018
Brno  1990 Kč

Účetnictví (podvojné)
25.4.2018
Ostrava  6990 Kč

Účetnictví (podvojné)
28.4.2018
Ústí nad Labem  7990 Kč

Účetnictví a daňová evidence
28.4.2018
Ústí nad Labem  9990 Kč

Účetnictví a daňová evidence
28.4.2018
Olomouc  9990 Kč

Účetnictví a daňová evidence
28.4.2018
Jihlava  9990 Kč

Účetnictví (podvojné)
28.4.2018
Zlín  7990 Kč

Účetnictví a daňová evidence
28.4.2018
Zlín  9990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky
28.4.2018
Valašské Meziříčí  6990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky
28.4.2018
Plzeň  7990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC
28.4.2018
Valašské Meziříčí  8990 Kč

Personalistika
28.4.2018
Praha  9990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC
28.4.2018
Ostrava  8990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky
28.4.2018
Ostrava  7990 Kč

Mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC
28.4.2018
Olomouc  8990 Kč

Effektives Deutsch®


O metodě Effektives Deutsch®?

Metoda Effektives Deutsch®? je vysoce účinná metoda, jak se naučit aktivně německy. Efektivně nakládá s Vašim časem, s Vašemi financemi a s Vaší motivací učit se. V čem spočívá její efektivita? Jedná se o tzv. přímou metodu výuky, tzn., že se učíte přímo v jazyce, který si sami chcete osvojit. To Vás učí přemýšlet v daném jazyce a nepřekládat do rodného jazyka. Princip výuky spočívá v řízené konverzaci mezi lektorem a studentem. Jazyk se učíte přirozeně jako malé děti. Nepřemýšlíte o tom, jak sestavit větu, ale pod vedením lektora ji řeknete. Vzpomeňte si na malé děti, vysloví své první slovo máma či táta dokonale, s perfektní intonací a výslovností? Ne, ale i přesto jej začlení do svého slovníku a používá ho stále znovu a opakováním vybrousí do dokonalosti. Stejným způsobem se budete učit německy metodou Effektives Deutsch®.

Výuka německého jazyka pomocí metody Effektives Deutsch®. Výuka německého jazyka pomocí metody Effektives Deutsch®.

Proč je metoda tak effektiv?

Tato metoda zohledňuje všechny styly paměti: vizuální, zvukovou, praktickou aj. Každý student je v hodině nucen aktivně poslouchat mluvenou řeč, neboť kdykoli mu může lektor položit otázku, na kterou pod jeho vedením odpoví. Základem každého jazyka je slovní zásoba. Ta se metodou Effektives Deutsch®? osvojuje velice efektivně – student slovíčko několikrát slyší, sám ho vysloví, vidí pravopis, výslovnost, obrázek a přímo v lekci si jeho používání aktivně vyzkouší v několika větách přímo v kontextu. Tento způsob zaručí, že student bude umět slovíčko správně vyslovit, napsat, pomocí obrázku si jej snadněji zapamatovat a pomocí vět se jej správně naučí používat v praxi. Jelikož veškerý proces probíhá rychle a několikrát se opakuje, učí se student automaticky, bez přemýšlení. V praxi to znamená, že jej nezaskočí rychlé tempo mluvčího, nebude dlouho přemýšlet o větné konstrukci či slovíčku, neboť již bude mít spoustu znalostí zautomatizovaných.

Výuka německého jazyka pomocí metody Effektives Deutsch®. Výuka německého jazyka pomocí metody Effektives Deutsch®.

4 pilíře.

Když se učíme cizí jazyk, chceme jej umět používat, tzn. mluvit, číst, psát, rozumět. Všechny 4 dovednosti metoda Effektives Deutsch®? zohledňuje a efektivně s nimi nakládá. Jak efektivně? V lekci se z 90% mluví (45% lektor, 45% student), 5% tvoří nácvik správného psaní a zbývajících 5% připadá na čtení. Protože je nácvik psaní individuální záležitostí, poskytujeme prostor k nácviku v našem e-learningu, který simuluje nácvik psaní přímo na lekci. Stejně tak se doma můžete věnovat cvičením, pomocí kterých účelně procvičujete látku probranou přímo na lekcích.

Komplexnost metody

Komplexnost spočívá v tom, že nabízí všechny prostředky, se kterými se setkáte v jiných učebnicích cizího jazyka, avšak používá je vysoce efektivně. V učebnici najdete obrázky, slovíčka, cvičení, vysvětlení gramatiky aj. Zajímavostí je i sekce „mluvená němčina“, která Vám přiblíží i aktuální hovorově používanou slovní zásobu. Koncepce výuky je nastavena tak, že každý student má prostor pro vlastní tvořivost, nejde tedy jen o pouhé opakování vět. Lekce se vyznačují dynamičností a jsou vždy pozitivně laděné.

Součástí koncepce výuky je také vypracovaný e-learningový systém, který má každý student k dispozici. Najdete zde zpětnou vazbu od všech lektorů, rady a doporučení a celou řadu podpůrných materiálů určených k procvičování probraného učiva. I když budete na lekci chybět, vždy budete pomocí e.learningu v obraze a budete moci zameškanou látku dohnat.

Mám zájem o zasílání informací na e-mail.

Váš e-mail: